Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!ΑΠΙΘΑΝΗ ΤΟΚΟΓΥΦΙΑ!!!Σημαντική ενημέρωση, για τα δάνεια και ζητάω την Προσοχή σας !!
Αριθ. απόφασης 4 /2018 Ειρηνοδικείου Σητείας
Το Ειρηνοδικείο της Σητείας, στο σκεπτικό της υπαρ. απόφασης αναφέρει:
Καταναλωτικό δάνειο συνολικού ποσού 22,609 ευρώ , με τραπεζική βεβαίωση στις 28-4-2015, η επικαιροποίηση που έγινε στις 22-2-2016 η τράπεζα βεβαίωσε το ποσό των 27.609,81 ευρώ.
ΜΙΛΆΜΕ για απίθανη τοκογλυφία!!! των 5000 ευρώ!!! σε ένα χρόνο!!!
Το Ειρηνοδικείο της Σητείας με την υπαρ.4/2018 απόφασή του έκρινε ότι σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3869/2010 , (δεν υφίσταται τοκογονία της ανέγγυα πίστωσης )η απαίτηση θα πρέπει να υπολογιστεί στο ύψος του ποσού που βεβαιώθηκε αρχικά δηλ. στο ποσό των 22.609,81 ευρώ και ΟΧΙ στο Ποσό της επικαιροποίησης!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: