Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Άλλο βάσανο βρήκε τους πολίτες , με τα τηλέφωνα να χτυπούν ανενόχληταΤετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 15-02-2017

"βραχνάς" , για  τους  καταναλωτές, έχουν γίνει οι τηλεφωνικές κλήσεις (οχλήσεις),που δέχονται τον τελευταίο καιρό, με διαφημιστικό περιεχόμενο ,σύμφωνα με  τις καταγγελίες τους , στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Επειδή το θέμα εκτός του ότι είναι ενοχλητικό ,συγχρόνως  είναι και μη νόμιμο, βάσει του άρθρου 11 παρ 2 του ν.3471/2006 η ΄Ενωση , ενημερώνει του   καταναλωτές ότι:
1)Η χρησιμοποίηση  αυτομάτων συστημάτων κλήσης ,ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φάξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροομείου και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προιόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς , ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επιτρέπεται μόνο, αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων.
 2)Στο ίδιο άρθρο, παρ.3  του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι" Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) ,για τους ανωτέρω σκοπούς εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον  φορέα παροχής του , της διάθεσης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας,(πάροχος) υποχρεούται να καταχωρίζει "δωρεάν" ,τις δηλώσεις αυτές ,σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
  Για τους καταναλωτές, μέλη της ή μη, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  τους καλεί εάν δεν επιθυμούν να λαμβάνουν κλήσεις , διαφημιστικού περιεχομένου, να απευθυνθούν στον πάροχό τους και να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στο μητρώο του  (άρθρο 11 παρ.2 του ν.3471/2006), δηλώνοντας ,"ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις, για απευθείας εμπορική προώθηση ".
  Για περαιτέρω διευκρινήσεις και καταγγελίες , στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.apa.gr), και στην Ε.Π.Κ.Κρήτης τηλ. 2821092666, 2821092306 και email epkxan@gmail.com


 Η Πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: