Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Συγχαρητήρια στον Βουλευτή ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


Ιωάννα Μελάκη :Ο Βουλευτής Ηρακλείου Βασίλειος Κεγκερογλου , στην ερώτηση του στην βουλή αποτυπώνει ακριβώς τι συμβαίνει με την πολιτική των Τραπεζών Είναι απαράδεκτο!!!
Οι Τράπεζες κάνουν μείωση της δόσης για ένα διάστημα ενός χρόνου, ή δύο ετών και στη συνέχεια επανέρχεται ένα πολύ υψηλό ποσό μηνιαίας καταβολής, το οποίο είναι αδύνατον να το καταβάλουν. Δεν κάνουν ουσιαστική επιμήκυνση, αλλά και όταν κάνουν, φορτώνουν τον δανειολήπτη με τόκους επί τόκων. Είναι απαράδεκτο. Βάζουν τόκους επί των τόκων. Θα πρέπει να αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας για όλο το διάστημα που κατέστη αδύνατο να πληρώνεται το δάνειο.

Σε επίκαιρη ερώτηση στην βουλή σχετικά με τα «κόκκινα» δάνεια απάντησε ο υπουργός Οικονομίας και ανάπτυξης κος Δ.Παπαδημητρίου
Αναλυτικά η ερώτηση και η απάντηση στην Βουλή:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ:
Πρέπει να αντιμετωπισθεί αυτό το έντονο φαινόμενο, που μάλιστα είναι αυξανόμενο, εάν δει κανείς πώς αυξάνονται οι οφειλές προς τις ΔΕΚΟ, όπως για παράδειγμα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για το ηλεκτρικό. Εάν δεν υπάρξει αντιμετώπιση, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τον φαύλο κύκλο και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον, για την ψυχολογία.
Ειδικότερο ζήτημα, βεβαίως, του ιδιωτικού χρέους είναι τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, τα ληξιπρόθεσμα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Με την έννοια των ληξιπρόθεσμων δεν εννοούμε μόνο αυτά τα οποία έχουν πάψει να εξυπηρετούνται, αλλά και αυτά που εξυπηρετούνται διά της «βίας» ουσιαστικά, είτε γιατί μετά τη ρύθμισή τους μετά από λίγο καιρό καθίστανται πάλι ληξιπρόθεσμα είτε γιατί η εξυπηρέτησή τους γίνεται μέσω εξαναγκαστικής πληρωμής από τον μισθό ή από τη σύνταξη, όταν πρόκειται για δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει στοιχεία για την αύξηση αυτών των ληξιπρόθεσμων δανείων και βεβαίως αυτά τα οποία ρυθμίζονται και επαναρρυθμίζονται συνεχώς συσσωρεύονται. Γι’ αυτό έφερα αυτό το θέμα για συζήτηση, για να δω εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα μιας βιώσιμης ρύθμισης, βελτίωσης του Κώδικα Δεοντολογίας που τηρούν οι τράπεζες, εάν έχουν υπάρξει σκέψεις και προτάσεις μετά από συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ή στο επιτελείο της Κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξει και προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά κυρίως να δοθεί η δυνατότητα για βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων δανείων, στεγαστικών και καταναλωτικών.ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφορικά με την ερώτησή σας, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η Κυβέρνηση συνολικά από την ανάληψη των καθηκόντων της και ευρύτερα ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων. Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης  της πρότασής σας για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων –ξεχάσατε να μου το αναφέρετε- που παρουσιάσατε στην ημερίδα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης την 7η Νοεμβρίου 2016, θεωρούμε ότι τα μέτρα που το Υπουργείο είχε ήδη σε ανύποπτο χρόνο λάβει υπερκαλύπτουν στον μέγιστο βαθμό την πρότασή σας.
Πραγματικά, οι διατάξεις που έχουν ψηφισθεί από τη Βουλή, κατόπιν πρότασης της σημερινής Κυβέρνησης, απλώνουν ένα ευρύτερο δίκτυ προστασίας στους ασθενέστερους και ταυτόχρονα εισάγουν νέους θεσμούς και διαδικασίες προστασίας.
Συγκεκριμένα, θα σας θέσω υπ’ όψιν τα όσα ήδη έχουμε πράξει.

Πρώτον, αναμορφώσαμε τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και πλέον μπορούν να ενταχθούν σε προστατευτικές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία δύο στους τρεις δανειολήπτες.
Για το 25% αυτών, που αντιστοιχούν στους πιο αδύναμους, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυσή τους από το ίδιο το κράτος, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις δόσεις. Εάν ανατρέξουμε στις ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα διαπιστώσουμε ότι προστατεύονται οι δανειολήπτες-αιτούντες που διαθέτουν ακίνητο αντικειμενικής αξίας έως 180 χιλιάδες ευρώ αν είναι άγαμοι, 220 χιλιάδες ευρώ αν είναι έγγαμοι, ενώ το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20 χιλιάδες ευρώ, ανά τέκνο, μέχρι τρία τέκνα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να έχουν εισόδημα με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης έως 13.906 ευρώ, αν πρόκειται για ένα άτομο, 23.659 ευρώ, αν πρόκειται για δύο άτομα, ενώ για κάθε παιδί έως τρία παιδιά υπολογίζονται επιπρόσθετα στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του κάθε νοικοκυριού 5.714.

Δεύτερον, ολοκληρώσαμε την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών σε συνεργασία με την Τράπεζα Ελλάδας, τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται ήδη από την 1/10/2016. Οι τράπεζες καθώς και τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα, αλλά και οι εταιρείες διαχείρισης του ν. 4354/2015 οφείλουν εξαρχής να αξιολογούν εάν η μη ανταπόκριση των δανειοληπτών στις συμβατικές τους υποχρεώσεις προέρχεται τεκμηριωμένα από ιδιαίτερη οικονομική αδυναμία. Μάλιστα οφείλουν να προτείνουν λύσεις ρύθμισης οφειλών, συμπεριλαμβανομένου ευνοϊκότερης επιμήκυνσης ή και απομείωσης οφειλής, συνεκτιμώντας κάθε φορά την οικονομική κατάσταση του κάθε δανειολήπτη. Πλέον, οι πιστωτές οφείλουν να λαμβάνουν πρωτίστως υπ’  όψιν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του κάθε δανειολήπτη, όπως αυτές καθορίζονται με αντικειμενικό τρόπο από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Τρίτον, εισαγάγαμε ένα αυστηρά οριοθετημένο κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσω ότι μετά από επίμονη διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς, προβλέπεται ρητώς η μη μεταβίβαση δανείων που συνδέονται με την πρώτη κατοικία έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μη μεταβίβαση «κόκκινων» δανείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του δανείου, δηλαδή όχι μόνο στεγαστικά αλλά καταναλωτικά, επισκευαστικά κλπ. και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία με αντικειμενική αξία μέχρι 140 χιλιάδες ευρώ και χωρίς κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, προστατεύοντας από την πώληση έως και το 2018.

Τέταρτον, άξιο ιδιαίτερης αναφοράς είναι η ίδρυση και λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με σκοπό την ενίσχυση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο και αναμορφώθηκε με ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη χάραξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων. Σημειωτέον δε, ότι η Ειδική Γραμματεία πρόκειται να αναπτύξει δομές ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών σε όλη την Επικράτεια. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση κινείται και σε επίπεδο πρόληψης της υπερχρέωσης και με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τα δικαιώματά τους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 67 του ν. 4446/2016 θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση κάθε αδειοδοτημένου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιείται στη χώρα, να γνωστοποιεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή τιμολογιακά στοιχεία για ορισμένα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που αυτός προσφέρει.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης): Και τέλος, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωμών και αφετέρου στην ορθή ενημέρωση καταναλωτών και εμπόρων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των τραπεζών και τις τιμολογιακές πολιτικές.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ:
Κύριε Υπουργέ, αν είχε λειτουργήσει αυτό το σύστημα, όπως μας το εκθέσατε, τότε η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα προέβαινε στην Έκθεση αυτή που αφορά τα «κόκκινα» δάνεια με την οποία επισημαίνει όχι μόνο την αύξησή τους, αλλά κυρίως το ζήτημα ότι με τον τρόπο που τα ρυθμίζουν οι τράπεζες είναι πολύ εύθραυστη η διαδικασία εξυπηρέτησής τους και σε λίγο καιρό ξαναγίνονται «κόκκινα». Στην ουσία δεν «ξεκοκκινίζουν» ποτέ.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δείτε από πιο κοντά, όχι θεωρητικά, όπως έχει ενταχθεί στον Κώδικα, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί το πώς λειτουργεί.
Πρέπει να σας πω ότι αυτό το ποσοστό των δανείων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Τράπεζες κάνουν μείωση της δόσης για ένα διάστημα ενός χρόνου, ή δύο ετών και στη συνέχεια επανέρχεται ένα πολύ υψηλό ποσό μηνιαίας καταβολής, το οποίο είναι αδύνατον να το καταβάλουν. Δεν κάνουν ουσιαστική επιμήκυνση, αλλά και όταν κάνουν, φορτώνουν τον δανειολήπτη με τόκους επί τόκων. Είναι απαράδεκτο. Βάζουν τόκους επί των τόκων. Θα πρέπει να αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας για όλο το διάστημα που κατέστη αδύνατο να πληρώνεται το δάνειο.
Θα πρέπει οι προτάσεις που είχε καταθέσει και ο κ. Σάλλας, ο πρώην Διοικητής της Τράπεζας Πειραιώς, για το «πάγωμα» μέρους του δανείου, να αξιολογηθούν, ούτως ώστε οι δόσεις που πληρώνει ο δανειολήπτης μετά τη ρύθμιση να αφορούν και το κεφάλαιο. Διότι ουσιαστικά οι τράπεζες τι παίρνουν; Παίρνουν δόσεις που αφορούν τους τόκους υπερημερίας που φόρτωσαν το προηγούμενο διάστημα.
Έχουμε, λοιπόν, -και είπα δύο παραδείγματα- πολύ περιθώριο να βελτιωθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας με βάση τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και αν χρειαστεί να νομοθετήσουμε κιόλας, μετά από μια ευρεία συζήτηση για το ποια είναι η πραγματικότητα.
Βεβαίως, πρέπει να δούμε και το θέμα της επιβράβευσης των συνεπών, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Ο συνεπής δανειολήπτης τι έχει να κερδίσει από τη συνέπειά του πλέον;
Με αυτή την έννοια θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, ας μην επαναπαυόμαστε ότι όλα λειτουργούν όπως λένε τα χαρτιά και οι εισηγήσεις του προκατόχου σας, του κ. Σταθάκη. Ας δούμε τα προβλήματα που επισημαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ας δούμε τα προβλήματα που επισημαίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και δανειοληπτών και να προβούμε σε ορισμένες απαραίτητες διορθώσεις, ούτως ώστε να μη δούμε να εκπλειστηριάζονται πρώτες κατοικίες, διότι –κοιτάξτε!- κάθε Τετάρτη μέχρι τώρα έχουμε την απεργία των συμβολαιογράφων, που δεν μετέχουν στη διαδικασία. Όμως, τον Μάρτη ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Αυτό στην αρχή πιλοτικά και στη συνέχεια θα ξεδιπλωθεί. Μετά τις 31-12-2017, που υπάρχει η προστασία της πρώτης κατοικίας, με τα χαμηλά όρια έστω, τι θα γίνει;
Άρα, πρέπει τώρα να γίνουν οι βελτιώσεις, οι παρεμβάσεις και οι διορθώσεις, ούτως ώστε μέσα στο 2017 να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα από τον κάθε δανειολήπτη και το κάθε τραπεζικό ίδρυμα και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτή να μην έχει κίνδυνο σε καμία περίπτωση πλειστηριασμού της κατοικίας.ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, θέλω να πω ότι η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος -αυτή που έχω εγώ- δείχνει ότι τα «κόκκινα» δάνεια έχουν σταματήσει και μάλιστα έχουν αρχίσει να μειώνονται, οπότε δεν ξέρω σε ποια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεστε, κύριε Κεγκέρογλου.
Οι προτάσεις του κ. Σάλλα πρέπει να υιοθετηθούν από τις τράπεζες. Δεν έχουν καμία σχέση με νομοθεσία. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό θα ήταν καλό να το συζητήσουμε με τις τράπεζες, αλλά δεν νομίζω ότι περιμένετε από εμάς να νομοθετήσουμε κάτι τέτοιο.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.


Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/33267

Δεν υπάρχουν σχόλια: