Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Αλλαξαν τον νόμο για τις Συναιτεριστικές Τράπεζες

Επιτρέπει επενδυτές
Αρκετό καιρό πριν την ψήφιση του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είχε περάσει από τη Βουλή νόμος που τροποποιεί το καθεστώς συγκρότησης και λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών. Διότι επιτρέπει την είσοδο σε αυτές στρατηγικών επενδυτών, που θα έχουν ως και το 50% των συνεταιριστικών μερίδων ο καθένας, ενώ το δικαίωμα ψήφου περιορίζεται στο 33%.
Τα κεφάλαια που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των συνεταιριστικών τραπεζών, εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 220 εκατ. ευρώ. Αν τα παραπάνω κεφάλαια δεν καλυφθούν από ιδιώτες, θα καλυφθούν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Παράλληλα προωθούνται σενάρια για περιφερειακές συγχωνεύσεις τραπεζών (π.χ. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων). Το παλαιότερο σενάριο που ήθελε να συγχωνευθούν όλες οι συνεταιριστικές τράπεζες σε μία, έχει μπει στο περιθώριο, σε αυτή την φάση.
Μετά την κατάρρευση της Πανελλήνιας Τράπεζας που συνεργαζόταν άμεσα με τις συνεταιριστικές τράπεζες, το ρόλο αυτό ανέλαβε η Attica Bank. Η τελευταία κατά την άποψη της κυβέρνησης, θα είναι μεταξύ των τραπεζών του «παράλληλου» τραπεζικού συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: