Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Και το εφάπαξ «κουρεύουν» τώρα οι Εφορίες

Α ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών προς το Δημόσιο από το ποσό του εφάπαξ που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρά η Εφορία μετά τις αυστηρές εντολές του υπουργείου Οικονομικών για άμεση είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

AΔΕΞΙΑ, η φορολογική ενημερότητα που γνωστοποιεί την παρακράτηση του 50% του εφάπαξ βοηθήματος από φορολογούμενο
AΔΕΞΙΑ, η φορολογική ενημερότητα που γνωστοποιεί την παρακράτηση του 50% του εφάπαξ βοηθήματος από φορολογούμενο
Μάλιστα κατάσχει από το βοήθημα ολόκληρο το ποσό του χρέους ακόμα κι αν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή του χρέους ή έχει έλθει σε προσωπικό διακανονισμό με τον προϊστάμενο της εφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και μαρτυρίες πολιτών, το τελευταίο διάστημα πέφτουν βροχή τα κατασχετήρια έγγραφα προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους δικαιούχους εφάπαξ μέσω του «σφραγίσματος» του πιστοποιητικού φορολογικού ενημερότητας με το ποσό της απαίτησης του Δημοσίου από τον ασφαλισμένο.
Εκπληκτοι οι φορολογούμενοι που προσέρχονται στις εφορίες για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας πληροφορούνται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους που έχουν αποσταλεί από το υπουργείο Οικονομικών, οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν διαταγή πληρωμής προς τον ασφαλιστικό φορέα για παρακράτηση ολόκληρης της οφειλής από το βοήθημα.
Οπως λέει χαρακτηριστικά στο «Εθνος» ασφαλισμένος, «όταν πήγα στην εφορία για να πάρω πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που είναι απαραίτητο για την εκταμίευση του εφάπαξ, η υπάλληλος μου είπε ότι χρωστάω στο Δημόσιο από φόρους 1.500 ευρώ και το ποσό αυτό γίνεται άμεσα απαιτητό αφού πρόκειται να εισπράξω χρήματα. Και όταν αντέτεινα ότι δεν έχει δικαίωμα η Εφορία να μου παρακρατήσει όλο το ποσό της οφειλής αφού είμαι σε ρύθμιση, η απάντηση ήταν ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών η ρύθμιση για τμηματική εξόφληση του ληξιπρόθεσμου χρέους απλώς προστατεύει τον οφειλέτη από ποινικές διώξεις».
Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθυνθήκαμε με αφορμή το παραπάνω περιστατικό επικαλέστηκαν υπουργική απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον προϊστάμενο της εφορίας να συντάξει κατασχετήριο έγγραφο προς τον αρμόδιο φορέα για ολόκληρη την οφειλή ακόμα και αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση.
Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι ότι η παρακράτηση στο εφάπαξ δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του βοηθήματος, ανεξάρτητα από το αν το ποσό της οφειλής είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν αναγνώστες της εφημερίδας, υπάρχουν περιπτώσεις πλήρους αυθαιρεσίας καθώς υπάλληλοι εφοριών, κατά παράβαση του νόμου, είτε από άγνοια είτε για να επιδείξουν αποτελέσματα, απαιτούν να παρακρατηθεί ολόκληρη η οφειλή ακόμα και αν το ύψος της ξεπερνά το 50% του εφάπαξ.
Κατασχετήριο
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πολίτη με χρέη 11.000 Εφορία που ζήτησε φορολογική ενημερότητα για να λάβει εφάπαξ ύψους 8.000 ευρώ και η προϊσταμένη της εφορίας συνέταξε κατασχετήριο προς το ασφαλιστικό ταμείο για ολόκληρο το ποσό του εφάπαξ.
«Αναγκάστηκα να περιφέρομαι από υπηρεσία σε υπηρεσία για πολλές ημέρες για να βρω το δίκιο μου και να αντικρούσω την απαίτηση της Εφορίας να παρακρατήσει ολόκληρο το εφάπαξ», λέει στο «Εθνος».
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου η κατάσχεση αφορά και τα συνυπόχρεα πρόσωπα. Για παράδειγμα, σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και η εφορία προχωρά σε παρακράτηση των οφειλών της από το εφάπαξ του συζύγου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη γενική αρχή που ορίζει ο νόμος, «όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττομένης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ από την υπηρεσία ή τον φορέα που παραλαμβάνει το αποδεικτικό ενημερότητας εντός δέκα ημερών από την πληρωμή του τίτλου το αργότερο».
Την ίδια ώρα, κατά κύματα αποστέλλονται οι διαταγές πληρωμών σε ασφαλιστικά ταμεία και λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων για κατάσχεση συντάξεων και μισθών ακόμα και για ποσά χρέους της τάξης των 300 ευρώ από οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Εφορίας, δεν προσήλθαν για τακτοποίηση της εκκρεμότητάς τους.
Σύμφωνα με την εντολή του υπουργείου Οικονομικών στις εφορίες, σε πρώτη φάση θα αποστέλλουν επιστολή στους οφειλέτες για να έρθουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, σε δεύτερο στάδιο η επιστολή θα συνοδεύεται με απειλή κατάσχεσης και αν δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση από τον οφειλέτη θα κοινοποιείται εξώδικο και θα ενεργοποιούνται τα μέτρα κατάσχεσης μισθών, συντάξεων, ενοικίων, τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών κ.ά. Μάλιστα, η Εφορία μπορεί να στείλει κατασχετήρια στους εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, ενοικιαστές και τράπεζες χωρίς να ενημερώσει τους οφειλέτες ζητώντας εντός 10 ημερών το πολύ να αποδώσουν τα ποσά στα κρατικά ταμεία.
Σημειώνεται ότι, με βάση το ισχύον καθεστώς, η Εφορία μπορεί να κατάσχει το 20% ημερομισθίων και το 25% μισθού ή σύνταξης εφόσον είναι πάνω από 1.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθός ή η σύνταξη μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1.000 ευρώ.
Προειδοποιήσεις με e-mail
Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε οφειλέτες αποστέλλει η εφορία καλώντας τους να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Με τα e-mail που είναι ονομαστικά ενημερώνεται ο οφειλέτης ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για να πληροφορηθεί το είδος, το ποσό και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει γίνει η βεβαίωση. Το ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνει τον φορολογούμενο ότι η μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις του επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος με κυριότερες:
  • την προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
  • τη μη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
  • τη λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων (π.χ. Κατάσχεση ακινήτων, μισθού, ενοικίων κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι κλήσεις για κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων θα αποσταλούν σε όλους όσοι εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις οφειλές τους, καθώς οι οδηγίες προς τις εφορίες είναι να ενεργοποιήσουν ολόκληρο το οπλοστάσιο των κυρώσεων και να μην επιδείξουν καμία ανοχή ιδιαίτερα μετά την εκνοή της προθεσμίας για τη νέα ρύθμιση, που σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες αποτελεί την ύστατη ευκαιρία.
Η πάγια εντολή του υπουργείου Οικονομικών είναι για μικρά ποσά οφειλών να επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, καταθέσεων κ.ά.) αντί της κατάσχεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Κώστας Αντωνάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: