Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Εθνικές Εκλογές 2012

Φορολογικός οδηγός 2012: Ρώτα τους ειδικούς για τη συμπλήρωση της φορολογικής σου δήλωσης

PATHFINDER

30 Μαι., ανανέωση: Τρίτη 14:57

Pathfinder Experts
Το Pathfinder.gr σας δίνει, για ακόμα μια φορά την ευκαιρία, να λύσετε τις απορίες σας σε βασικά θέματα, όπως είναι αυτό της συμπλήρωσης της φορολογικής σας δήλωσης. Υποβάλετε το ερώτημά σας και οι ειδικοί στα φορολογικά θέματα, Παναγιώτης Βουτσινάς & Συνεργάτες, θα σας δώσουν τις απαντήσεις που ζητάτε άμεσα, μέσα από την υπηρεσία Pathfinder Experts.

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής

Υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφ'όσον το ετήσιο εισόδημά του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ατομικό ή οικογενειακό, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, εφ'όσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου ή της συζύγου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.
Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις α΄, ε΄, στ΄, και ι΄, λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των 5.000 ευρώ προκύπτει ότι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μέχρι το ποσό αυτό.
Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3000 ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν.
Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδημα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και:
 • Όσοι αγοράζουν ή διατηρούν στην κατοχή τους αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη, εκτός από όσους αγοράζουν ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν το 67%.
 • Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
 • Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.
 • Όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.
 • Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.
 • Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες κατοικίες
 • Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 1.500 ευρώ, για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2.250 ευρώ, για προϊόντα ζωϊκής παραγωγής.
 • Oσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.
 • Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέμματα και πάνω, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2011, επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από 881 ευρώ και πάνω.
Όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσού των 5.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, το οποίο υπολογίζεται κατα το ήμισυ για τον κάθε σύζυγο.

Ημερομηνίες υποβολής

H προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων (Ε1) οικονομικού έτους 2012 είναι η 15.06.2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..
Επίσης, 2 Ιουλίου είναι η προθεσμία για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ
Βάσει της ΠΟΛ 1055/29.02.2012
Εξετάζεται παράταση έως τις 15.07.2012 από το Υπουργείο Οικονομικών

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Μεταβολές στη Φ.Ε. με τον Ν.4024/2011

Τι ισχύει για τις αποδείξεις

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστεί ορίζεται σε ποσοστό 25% επί του ατομικού ή του οικογενειακού εισοδήματος του φορολογουμένου το οποίο υπολογίζεται βάσει του πραγματικού ή του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, όποιο είναι μεγαλύτερο και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000,00 ευρώ.
Επιπλέον ποσό δεν αναγνωρίζεται ούτε παρέχεται επιπλέον έκπτωση.
Με ανώτερο ποσό αποδείξεων τις 15.000 ευρώ δηλ. 60.000 Χ 25% = 15.000.
Δεν απαιτείται η προσκόμιση των αποδείξεων αλλά είμαστε υποχρεωμένοι για την φύλαξή τους σε περίπτωση πιθανού ελέγχου.

Με ποιες δαπάνες μειώνεται ο φόρος

 • Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
 • το ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία
 • η δαπάνη για παράδοση κατ'οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια
 • το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας
 • οι δωρεές
 • η διατροφή που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον
 • τα ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας
 • ποσό δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου
 • το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του
Τα ποσά της έκπτωσης που παρέχεται, στον φορολογούμενο και στα λοιπά πρόσωπα που τον βαρύνουν για τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών, εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από τον φόρο, ενώ το ποσό της μείωσης ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση και εν γένει δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, γιά κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Ποιο είναι το αφορολόγητο

Το αφορολόγητο έχει διαμορφωθεί στο ποσό των 5.000 ευρώ, και αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν. Επιπλέον οι νέοι μέχρι 30 ετών και οι συνταξιούχοι άνω των 65 έχουν αφορολόγητο έως 9.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό.

Νέες εγγραφές πληροφοριακού χαρακτήρα

-Πλέον θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στον πίνακα 5 επάνω από τα ακίνητα, κατ' εξαίρεση φέτος θα είναι προαιρετική.
-Από φέτος η δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή τη χρηματοδοτική μίσθωση αυτών έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δε συνυπολογίζεται στην τεκμαρτή δαπάνη.

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης (τεκμήρια)

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 16, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3986/2011 και ισχύουν για εισοδήματα που αποκτήθηκαν και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2011 και μετά, για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνονται υπόψη οι εξής δαπάνες:
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κυρίας κατοικίας, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που τους βαρύνουν.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.
 • Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης που προκύπτει για τον κύριο ή κάτοχο αυτής.
 • Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.
Να επισημάνουμε ότι, οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 προκειμένου για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των όσων προκύπτουν σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις.
- Μπορείτε να υπολογίσετε τα τεκμήρια διαβίωσης χρησιμοποιώντας ειδικές εφαρμογές που υπάρχουν στο δίκτυο εδώ και εδώ
-Δείτε πως διαμορφώνεται ο υπολογισμός των τεκμηρίων εδώ

Τα συνηθέστερα λάθη

-Πώς να αποφύγετε τα συνηθέστερα λάθη; Διαβάστε τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο εδώ
Σχετικά άρθρα:
Προσοχή σε αποδείξεις και τεκμήρια
«Παγίδες» τα τεκμήρια και οι αποδείξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: