Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων, ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3655/2008, για την θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ασφαλισμένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για το διάστημα 1/3/2012 έως 28/2/2013 απαιτούνται 90 ημέρες ασφάλισης.

Λόγω όμως του σοβαρού προβλήματος ανεργίας και υποαπασχόλησης για την περίοδο 1/3/2011 έως 29/2/2012 δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης των παροχών ασθενείας σε είδος στους ασφαλισμένους και τα μέλη της οικογένειάς τους με τη συμπλήρωση 50 ημερών ασφάλισης.

Επειδή για το έτος 2012 εξακολουθούν να υπάρχουν αυξημένα τα παραπάνω προβλήματα (ανεργία κλπ.), προωθείται νομοθετική ρύθμιση, ώστε για την περίοδο 1/3/2012 έως 28/2/2013 να είναι δυνατή η θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη της οικογένειάς τους με τη συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών ασφάλισης.

Έως ότου ισχύσει η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, όσων ασφαλισμένων τα βιβλιάρια είχαν θεωρηθεί έως και τέλος Φεβρουαρίου 2012 εξακολουθούν να ισχύουν έως το τέλος του Απριλίου 2012.

Οι άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασίας τους για δύο έτη από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι.

Επίσης οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η κάλυψη των οποίων ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και τελειώνει με ανάληψη εργασίας ή συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: