Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Παγώνουν για έξι μήνες τα δάνεια από τα Ταμεία


Παγώνουν για έξι μήνες τα δάνεια από τα Ταμεία
Ρεπορτάζ: Φώφη Κορίδη
tech@kerdos.gr
Επιμέρους εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα ρυθμίζει η κατατεθείσα χθες τροπολογία-προσθήκη στον εφαρμοστικό νόμο του μνημονίου ΙΙ. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
Εδώ ολόκληρη η τροπολογία
1. Το πάγωμα των δανείων, που έχουν χορηγήσει τα ασφαλιστικά ταμεία, για έξι και περισσότερους μήνες, με απόφαση των ΔΣ των ταμείων, με την καταβολή από τους δανειολήπτες μόνο των τόκων και αντίστοιχη παράταση του χρόνου αποπληρωμής κατά 12 ή περισσότερους μήνες, επανυπολογίζοντας τις μηνιαίες δόσεις.

2. Παροχή ιατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης από 1-3-2012 έως 28-2-2013 στους άνεργους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον διέθεταν 50 ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο. Την εν λόγω εισφορά θα αποδίδει στα ταμεία ο ΟΑΕΔ.

3. Δημιουργία κατ' οίκον βοήθειας σε συνταξιούχους φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης, με πηγή χρηματοδότησης το ΑΚΑΓΕ, μέσω δημιουργίας ειδικού λογαριασμού στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4. Επιπλέον μείωση των αποδοχών των ασφαλισμένων από 01.09.2012, με τη θέσπιση νέας ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων για τη χρηματοδότηση της παροχής κατ' οίκον φροντίδας.

5. Καταγραφή των παράνομων μεταναστών και μείωση της εισφοροδιαφυγής, με το «καθεστώς προσωπικής μετάκλησης για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας», με δυνατότητα απαλλαγής του εργοδότη από τις οφειλόμενες ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές για το διάστημα μέχρι τη σχετική δήλωση στις αρμόδιες Αρχές. Για τον μετανάστη προβλέπεται είτε εκούσια αποχώρηση από τη χώρα, με προσωρινή 6μηνη άδεια παραμονής (διάστημα όπου μπορεί και να εργάζεται) ή να παραμείνει με νόμιμη θεώρηση εισόδου διάρκειας ενός έτους εφόσον υποβληθεί αίτημα προσωπικής μετάκλησής του από τον εργοδότη.

6. Θεσπίζεται ομοιότροπη αντιμετώπιση για το σύνολο των ενστόλων (Ενόπλων Δυνάμεων - Σωμάτων Ασφαλείας) μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ (ενιαίο ταμείο των πρώην έξι ασφαλιστικών και του ενός κλάδου υγείας των Σωμάτων Ασφαλείας - Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα).

7. Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων αποσαφηνίζεται ότι οι καταθέσεις των μετόχων δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά, αλλά συμμετοχή στα κεφάλαιά του. Ο υπολογισμός του μερίσματος βασίζεται στον βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία.

8. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) θα επιχορηγούνται από το υπουργείο Εργασίας, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και τις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Επίσης, θα εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με την υποβολή του καταστατικού τους, χωρίς να χρειάζεται η δημοσίευση του στο Ειρηνοδικείο, ενώ απαλλάσσονται και της υποχρέωσης δημοσίευσης του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης τους σε τοπική εφημερίδα.

9. Αυστηροποιείται ο τρόπος υποβολής από τους εργοδότες των καταστάσεων των μισθωτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, προωθείται η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

10. Αποκαθίστανται στρεβλώσεις σχετικά με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης προ της έναρξης ισχύος του Ν. 3396/2011 (05.08.2011), με την υπαγωγή όλων όσοι υπάγονται στην εν λόγω περίπτωση στο προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς. Για τις μητέρες ανηλίκων που παραιτήθηκαν από την υπηρεσία τους και υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης, έως 31.8.2011, με την πεποίθηση ότι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης, διευκρινίζεται ότι ως προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος είναι η ανηλικότητα του παιδιού να έχει επέλθει κατά τη συμπλήρωση της 15ετούς ασφάλισης.

11. Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη από 1η Οκτωβρίου 2009 μέσω ΙΚΑ-ΟΑΕΔ στους 160 εργαζομένους της επιχειρηματικής μονάδας τροχαίου (σιδηροδρομικού) υλικού και βιομηχανικών έργων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και αναδρομική ασφαλιστική κάλυψη (από 01.02.2009 έως 02.07.2009) των ανέργων της ΣΕΒΑΘ και της ΣΕΠΕΚ.

12. Το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011 ορίζεται ως βάση για τη διαμόρφωση παροχών ή προσαυξήσεων σύνταξης, αναγνωρίσεων χρόνων ασφάλισης με εξαγορά, περικοπής ποσού σύνταξης λόγω απασχόλησης, εισοδηματικών κριτηρίων των εργαζομένων σε ΟΓΑ και ΟΑΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: