Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ -ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"Την ερχόμενη Πέμπτη στις 8Δεκεμβρίου και ωρα 6.50 στην εκπομπή μας "Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" με προιόντα του τόπου μας, δικά μας προιόντα, Κρητικά προιόντα καιεπιχειρήσεις του Τόπου μας Κρητικές Επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: