Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: "΄Εμπορο, το Φτωχευτικό δικαστήριο της Χώρας, τον έκρινε φτωχό και εκείνος δεν το κατάλαβε"

Πρώην Έμπορος των Αθηνών επισκέφθηκε στις 25-11-2011 ,τα Γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την συνδρομή των Νομικών συνεργατών της ,γεμάτος απόγνωση και πίκρα, διότι ενώ ζήτησε να "πτωχείνει " ν.3588/2007. για χρέος 298.877,17 Ευρώ, προς το Δημόσιο, και ενώ βγήκε από το Πτωχευτικό Δικαστήριο απόφαση πτώχευσης, δεν το κατάλαβε ,με συνέπεια να κουβαλάει τον φόβο της προσωποκράτησης.
Συγκεκριμένα:Ο εν λόγω έμπορος διατηρούσε κατάστημα πωλήσεως ανδρικών ειδών, στα 'Ανω Λιόσια Αττικής ,δήλωσε με αίτηση του στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών,'οτι αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,για χρέος που αφορούσε το Δημόσιο και ότι αναστέλλει τις πληρωμές του και επιδιώκει να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Η αίτηση , που κατατέθηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο,για το παραδεκτό της υπόθεσης, συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.4 του Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά απορρίφτηκε ,από το Δικαστήριο, με το σκεπτικό της απόφασης , που αναφέρει ότι, ο αιτών, δεν είχε περιουσία για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,(δικαστικά έξοδα, αμοιβές συνδίκων και πραγματογνώμων καθώς και δαπανών μελών της επιτροπής πιστωτών) .αλλά διατάχθηκε η εγγραφή του στο Μητρώο Πτωχευσάντων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει φανερά, ικανοποιημένη που για μια φορά ακόμα, ένας ΄Ελληνας πολίτης, δέχτηκε τις Υπηρεσίες της, και "ανάσανε" από το βραχνά του χρέους του, υπενθυμίζοντας ότι η αγκαλιά της Ένωσης είναι ανοιχτή , για όλους τους πολίτες, γιατί καταναλωτές είμαστε όλοι μας.-


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Δεν υπάρχουν σχόλια: