Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Καταγγέλλει στο Συνήγορο του Πολίτη τη συμπεριφορά της Προϊσταμένης Υ.Π.Α.Δ.

Την ιδιότυπη συμπεριφορά της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Υ.Π.Α.Δ.) Σερρών  καταγγείλει ο συμπολίτης μας  Κώστας Πολύζος ,στο Συνήγορο του Πολίτη, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και το Γενικό διευθυντή του Ο.Π.Α.Δ αναφερόμενος στο χρονικό της υπόθεσης : Συγκεκριμένα σε ανοιχτή επιστολή του επισημαίνει:
·        Στις 18 Μαΐου 2011 υποβάλαμε στην Υ.Π.Α.Δ. Σερρών αίτηση, με την οποία ζητούσαμε από την Υπηρεσία να μας γνωστοποιήσει τον κατάλογο των συμβεβλημένων με το Δημόσιο καταστημάτων Οπτικών Ειδών, στα οποία θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε για την κατασκευή διορθωτικών γυαλιών. Επειδή δεν πήραμε απάντηση, επανήλθαμε με δεύτερη αίτησή μας στις 27 Μαΐου 2011, στην οποία ζητούσαμε επιπρόσθετα να μας χορηγηθεί απόδειξη παραλαβής της, όπου θα περιλαμβάνονταν ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση της υπηρεσίας για απάντηση, κλπ. Η Προϊσταμένη της Υ.Π.Α.Δ. Σερρών ωστόσο αρνήθηκε να μας χορηγήσει τέτοια απόδειξη παραλαβής της αίτησής μας και μας δήλωσε ότι «τέτοιο χαρτί από εδώ δεν παίρνεις».
·        Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι της επισημάναμε το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις προσθήκες του Ν. 3242/2004. Παραθέτουμε ένα τμήμα του: «Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων… παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κλπ. κλπ.».
·        Αυτά λέει ο νόμος. Παρά ταύτα η Προϊσταμένη της Υ.Π.Α.Δ. αποφάνθηκε: «Τέτοιο χαρτί από εδώ δεν παίρνεις». Τι να σχολιάσει κανείς γι’ αυτό το ιδιότυπο νταηλίκι… Πώς να αποδεχθεί και να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι μία Δημόσιος Υπάλληλος αρνείται να εφαρμόσει τους νόμους της Πολιτείας. Πώς να κατανοήσει το γεγονός ότι η Προϊσταμένη της Υ.Π.Α.Δ. Σερρών δε παραδίδει αμέσως στους Ασφαλισμένους τον κατάλογο των συμβεβλημένων με το Δημόσιο καταστημάτων Οπτικών Ειδών, ούτως ώστε να ξέρουν πού θα απευθυνθούν, όταν χρειαστεί να υποβληθούν σε δαπάνες. Έναν κατάλογο που υποθέτουμε ότι θα έπρεπε κιόλας να είναι ανηρτημένος στα Γραφεία της Υπηρεσίας;
·        Δύσκολο να τα εξηγήσει κανείς όλα αυτά. Ελπίζουμε ωστόσο ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και ο Γενικός διευθυντής του Ο.Π.Α.Δ., στους οποίους ήδη απευθυνθήκαμε, θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, για να καταλάβουμε όλοι εμείς οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ότι οφείλουμε να πειθαρχούμε στους νόμους και προπάντων να μην ξεχνούμε ότι είμαστε υπηρέτες του πολίτη και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό.
Κώστας Πολύζος

Δεν υπάρχουν σχόλια: