Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Δόθηκε σήμερα 29-12-2010 στα γραφεία του ΔΣΑ συνέντευξη τύπου για την αναγκαιότητα παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών έως τέλος του 2011,  και η ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την συνδρομή της στην διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010 και την στάση των τραπεζών.

       Με δήλωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων συντάσσεται επίσης με το αίτημα της 
         παράτασης  της αναστολής των πλειστηριασμών.

Μέχρι σήμερα η ΕΚΠΟΙΖΩ, τέσσερις σχεδόν μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου για τη ρύθμιση χρεών των νοικοκυριών, έχει ανοίξει 2.378 νέους φακέλους για την υπαγωγή στο νόμο, ενώ χιλιάδες είναι οι υποθέσεις καταναλωτών που απευθύνθηκαν στην ΕΚΠΟΙΖΩ πριν ισχύσει ο νόμος και περιμένουν να πάρουν τη σειρά τους. Καθημερινά ανοίγονται περίπου είκοσι με τριάντα νέοι φάκελοι ενώ έχουν προγραμματιστεί ραντεβού στα γραφεία της ΕΚΠΟΙΖΩ μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2011. Τέλος, οι τηλεφωνικές κλήσεις που δέχονται τα κέντρα τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, για το ίδιο θέμα, ξεπερνούν τις τριακόσιες καθημερινά.
Όλα τα παραπάνω αποτυπώνουν φυσικά μόνο μέχρι ενός βαθμού τις διαστάσεις που έχει λάβει η υπερχρέωση των ελληνικών νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή, είναι αμφίβολο αν τα ειρηνοδικεία θα είναι σε θέση να δεχτούν, από την 1η του Ιανουαρίου, τoν τεράστιο όγκο των αιτήσεων που θα υποβληθούν στις γραμματείες τους. Όλα αυτά, ενώ η αναστολή των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας λήγει στις 3 Φεβρουαρίου του 2011 και όλων των υπόλοιπων ακινήτων για χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Ακριβώς το κενό αυτό διάστημα, από τη λήξη της αναστολής μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης στα ειρηνοδικεία, πρόκειται να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες, που έχουν προγραμματίσει πλειστηριασμούς από τις αρχές  ακόμα Φεβρουαρίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση άλλωστε δείχνει και η στάση των περισσότερων τραπεζών, οι οποίες απαξιώνουν να απαντήσουν στα αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού ή απαντούν με διαταγές πληρωμής.

Σχετικά με την ανταπόκριση των τραπεζών στις αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ν.3869/2010, τις οποίες αποστέλλουμε για λογαριασμό των μελών μας, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Τρείς  τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank και η Τράπεζα Κύπρου, δεν έχουν αποστείλει μέχρι στιγμής καμία απαντητική επιστολή σχετικά με τα αιτήματα που τους έχουν αποσταλεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010.

Ακόμα τρεις τράπεζες, η Τράπεζα Πειραιώς, η Αγροτική Τράπεζα και η Γενική Τράπεζα, έχουν απαντήσει περίπου στο 3% των αιτημάτων που τους έχουν αποσταλεί.

Οι περισσότερες τράπεζες, όπως η Citibank, η EFG Eurobank Ergasias, η Marfin Egnatia Bank, η Εμπορική Τράπεζα, η Attica Bank και η Proton Bank με επιστολή τους ζητούν από τους καταναλωτές να τους προσκομίσουν πληθώρα δικαιολογητικών προκειμένου να εξετάσουν το αίτημα. Ειδικότερα ζητούν εκκαθαριστικά, Ε9, πρόσφατη μισθοδοσία, ΕΤΑΚ, κάρτα ανεργίας, ενώ απαιτούν από τους καταναλωτές να υπογράψουν ενώπιον τους παρόμοια αίτηση με αυτή που έχουν λάβει από την ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά με την υπογραφή τους αυτή τη φορά. Ο λόγος που οι τράπεζες ζητούν την ίδια αίτηση, με την υπογραφή των καταναλωτών, είναι για να καταχωρούν τα στοιχεία τους σε αντίστοιχα συστήματα συγκέντρωσης στοιχείων της Τειρεσίας Α.Ε. 

H T-BANK έχει απορρίψει αιτήματα μελών μας, χωρίς να προβαίνει σε άλλη πρόταση.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, είναι το μόνο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο απαντά άμεσα στα αιτήματά μας και σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποδέχεται ή προβαίνει σε άλλη πρόταση.

Ειδικότερα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010 έως 28 Δεκεμβρίου:
Α.) Έχουν κάνει αίτηση 2.378 καταναλωτές στην ΕΚΠΟΙΖΩ, για να τους αντιπροσωπεύσει στην διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης του Ν.3869/2010.
Β.) Από αυτούς, έχουν αποσταλεί αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού για 682 καταναλωτές.
Γ.) Για τους 682 καταναλωτές έχουν αποσταλεί 2.646 αιτήσεις, τόσο από τα γραφεία της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Αθήνα, όσο και από το παράρτημα της στην Θεσσαλονίκη.

Από το σύνολο των 2.646 αιτήσεων που έχουν αποσταλεί έχουν απαντηθεί 430 αιτήματα, δηλαδή μόνο το 16%. Από αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από μεμονωμένες τράπεζες μόνο 7 αιτήματα. Πιο συγκεκριμένα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει αποδεχτεί τέσσερα (4) αιτήματα, η CETELEM έχει αποδεχτεί δύο (2) αιτήματα και η Ελληνική Τράπεζα έχει αποδεχθεί ένα (1) αίτημα αναστολής πληρωμών για διάστημα έξι μηνών.
Σημειωτέον ότι δεν έχει επιτευχθεί κανένας συμβιβασμός μέχρι σήμερα.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ      
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΕΩΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010      
                      
                      
Α/Α    ΤΡΑΠΕΖΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ    % ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ      
1    EFG EUROBANK ERGASIAS    476    63    13%      
2    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ     309    0    0%      
3    CITIBANK    276    138    50%      
4    ALPHA BANK    266    0    0%      
5    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    193    5    3%      
6    ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    180    23    13%      
7    MARFIN EGNATIA BANK    172    62    36%      
8    ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ    166    51    31%      
9    ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    140    4    3%      
10    ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    103    3    3%      
11    ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ    62    0    0%      
12    ATTICA BANK    58    28    48%      
13    MILLENNIUM BANK    50    1    2%      
14    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ    46    17    37%      
15    T-BANK    39    10    26%      
16    BARCLAYS BANK    37    0    0%      
17    PROBANK    20    11    55%      
18    HELLAS FINANCE    14    3    21%      
19    PROTON BANK    10    3    30%      
20    HSBC BANK     7    1    14%      
21    CETELEM - BNP PARIBAS     7    4    57%      
22    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    2    2    100%      
23    ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ    2    1    50%      
24    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ    2    0    0%      
25    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ    1    0    0%      
26    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    1    0    0%      
27    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ    1    0    0%      
28    UCI S.A.    1    0    0%      
29    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    1    0    0%      
30    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ    1    0    0%      
31    CARREFOUR FINANCE A.E    1    0    0%      
32    ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ    2    0    0%      
     ΣΥΝΟΛΟ    2646    430    16%   Αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΚΠΟΙΖΩ, το οποίο πρόβαλε με επιμονή στο στάδιο παρασκευής του νόμου, η κύρια κατοικία να προστατεύεται χωρίς τον όρο καταβολής δόσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αναμένεται ντόμινο πλειστηριασμών τους επόμενους μήνες, είναι επιτακτική η ανάγκη παράτασης των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2011.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί:
·    Την Πολιτεία να παρατείνει την αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2011
·    Τις τράπεζες να αφουγκραστούν επιτέλους την κοινωνική διάσταση του φαινομένου της υπερχρέωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες :                           τηλεφωνικό  κέντρο   210 330.44.44,
                      e-mail:  info@ekpizo.gr
                                                   Ιστοσελίδα:www.ekpizo.gr                                                         
                                                                                                       Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: