Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Οι αλλαγές στις δανειακές οφειλές φυσικών προσώπων προς τις τράπεζες στην εποχή του Κορωνοϊού

Οι αλλαγές στις δανειακές οφειλές φυσικών προσώπων προς τις τράπεζες στην εποχή του Κορωνοϊού

 Το παρόν άρθρο αφορά δανειολήπτες πού πλήγηκαν από τον Κορωνοιό!!!γραμμένο από τον εκλεκτό φίλο Δικηγόρο παρ Αρείω Πάγω, Δημήτρη Αλβανό, διαβάστε το και μήν πανικοβάλεστε
Διότι, όπως και ο ίδιος συμπεραίνει, με κλειστά Δικαστήρια και αναστολή καταδιωκτικών μέτρων δεν υφίσταται λόγος να μας πιάσει πανικός και να ρυθμίσουμε βεβιασμένα, αποδεχόμενοι οφειλές που μπορούμε να μειώσουμε. Η πανδημία με τους σωστούς χειρισμούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τον δανειολήπτη, αρκεί να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί από μέρους του

Άποψη, Άρθρα   | 05/04/2020 | 09:00
Του Δημήτρη Αλβανού Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

Οι μεγάλες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία δεν μπορούσαν να μην επηρεάσουν τους δανειολήπτες και τις σχέσεις τους με τις τράπεζες.

Έτσι λοιπόν εκδόθηκε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 75/30.3.2020), η οποία προβλέπει την αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων αναφορικά με τους νόμους 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων), 4605/2019 (προστασία κύριας κατοικίας) και 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).
Ειδικότερα   στο άρθρο 5  της σχετικης ΠΝΠ  προβλέπεται:
Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων
  1. Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.
  2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.
Με απλά λόγια, μπορεί να υπάρξει τρίμηνη αναστολή δόσεων στους δανειολήπτες, οι οποίοι:
  1. Έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς του “νόμου Κατσέλη”
  2. Έχουν ήδη ενταχθεί στον εξωδικαστικό
  3. Έχουν ήδη υπαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την “προστασία” της  πρώτης κατοικίας
  4. Ήταν ενήμεροι μέχρι την πανδημία
Ειδικότερα για τους δανειολήπτες του “νόμου Κατσέλη”, η τρίμηνη αναστολή αφορά αυτούς που πλήττονται από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, δηλαδή αφορά αυτούς που ο ΚΑΔ τους έχει συμπεριληφθεί στις πληττόμενες δραστηριότητες, καθώς και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί οι συμβάσεις τους σε αναστολή. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΟΥΣ τους δανειολήπτες που κατέφυγαν στο Νόμο 3869/10 με τις τροποποιήσεις του. Συνεπώς αυτοί που δεν υπάγονται στις  παραπάνω περιπτώσεις συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά προσωρινές διαταγές και δοσολόγια δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα τουλάχιστον με την σχετική ΠΝΠ.
Φυσικά οι δανειολήπτες έχουν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν “ιδιωτικά” με την τράπεζα, τα funds ή τις εταιρείες διαχείρισης  προς αναζήτηση καλύτερης ρύθμισης και να αιτηθούν  την τρίμηνη αναστολή των καταβολών, ένεκα ανωτέρας βίας. Αυτό όμως θα κρίνεται προσωποπαγώς από τα πιστωτικά ιδρύματα και εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια η αποδοχή ή όχι του αιτήματος. Στην πράξη μολονότι τυπικά γίνεται διαπραγμάτευση, σχεδόν πάντα απλά προσχωρούμε στην από πριν έτοιμη σύμβαση-ρύθμιση του δανειστή
Εκτός από την ΠΝΠ όμως καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο κάθε δανειολήπτης έχει δικαιώματα που του αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο. Κάνοντας χρήση αυτών μπορεί να πετύχει διευθέτηση της οφειλής του ή και γενναίο κούρεμα, χωρίς να χρειάζεται να “παρακαλάει” την τράπεζα, το fund ή τον όποιο διαχειριστή της απαίτησης.
Επιγραμματικά, μπορεί να επικαλεστεί την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο του 388 του ΑΚ. Η νομολογία ήταν ιδιαίτερα αρνητική μέχρι τώρα, όμως από τη στιγμή που “βρισκόμαστε σε πόλεμο”, είναι σφόδρα πιθανό να μεταστραφεί. Επίσης πριν κάνουμε οποιαδήποτε ρύθμιση, πρέπει να θυμόμαστε ότι αν το δάνειο δεν πληρωθεί για 3 ή 6 μήνες στη σειρά, απαγορεύεται η τράπεζα να υπολογίζει τους εξωλογιστικούς τόκους, τους οποίους οφείλει να διαγράψει. Όλα τα δάνεια περιέχουν παράνομες χρεώσεις, όπως λάθος υπολογισμό του επιτοκίου που συνδέεται με Euribor, υπολογισμό τόκων με έτος 360 ήμερων, τοκοποίηση της εισφοράς του νόμου 128/75 κλπ. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο υπάλληλος της τράπεζας ή της εισπρακτικής, αλλά και να τα γνωρίζει δεν είναι δουλειά του να μας τα πει ώστε να πληρώσουμε λιγότερα και καλό είναι να τα διεκδικήσουμε μόνοι μας.
Συμπερασματικά, με κλειστά Δικαστήρια και αναστολή καταδιωκτικών μέτρων δεν υφίσταται λόγος να μας πιάσει πανικός και να ρυθμίσουμε βεβιασμένα, αποδεχόμενοι οφειλές που μπορούμε να μειώσουμε. Η πανδημία με τους σωστούς χειρισμούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τον δανειολήπτη, αρκεί να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί  από μέρους του
.ι

3 σχόλια:

Ute Schmid είπε...

Γεια σας, Το όνομά μου είναι Ute Schmidt, είμαι από το Βερολίνο, Γερμανία. Θέλω να μοιραστώ μια απλή μαρτυρία για το πώς πήρα ένα δάνειο από τη Susan Benson (Sunshine Financial Group, Inc).

Ήμουν σε οικονομική κρίση και χρειαζόμουν δάνειο 105.000 ευρώ για προσωπικούς λόγους, δοκίμασα σχεδόν όλες τις τράπεζες στην πόλη μου και μερικές άλλες εταιρείες δανεισμού για δάνειο και οι αιτήσεις μου απορρίφθηκαν για κάποιους λόγους που τους γνωρίζω καλύτερα και μετά αποφάσισα να δοκιμάσω ξανά, είδα μια ανάρτηση σε ένα από τα φόρουμ δανείων από τη Susan Benson και ήρθα σε επαφή μαζί της για βοήθεια, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένα άτομο που μπορώ να εμπιστευτώ, παίρνω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου, ευτυχώς για μου χορηγήθηκε ένα δάνειο με επιτυχία, ακόμη και με ή χωρίς ασφάλεια, και το πιο εκπληκτικό μέρος από όλα είναι ότι δεν υπήρχε πιστωτικός έλεγχος και η εξυπηρέτησή της είναι γρήγορη, αξιόπιστη και αξιόπιστη.

Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πάρουν δάνειο από τις τοπικές τους τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω του υψηλού επιτοκίου, της ανεπαρκούς ασφάλειας, του λόγου χρέους προς εισόδημα, του χαμηλού πιστωτικού αποτελέσματος και πολλών άλλων λόγων. Εάν χρειάζεστε οικονομική βοήθεια για να λύσετε την οικονομική σας κατάσταση και δεν ξέρετε με ποιον τρόπο να πάτε και πού να στρίψετε, θα σας συμβουλεύσω να επικοινωνήσετε με τη Susan Benson μέσω email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ή να την στείλετε μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447903159998 & Λήψη απάντησης σε μια στιγμή.

Η εταιρεία της παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες δανείου, τόσο εξασφαλισμένο όσο και ακάλυπτο δάνειο, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, και επίσης θα είστε σε θέση να δανειστείτε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και να έχετε την ευκαιρία να εξοφλήσετε από 1 έως 30 χρόνια. Αν μπορεί να με βοηθήσει, πιστεύω ότι μπορεί να σας βοηθήσει επίσης. Επικοινωνήστε μαζί της σήμερα για περισσότερες πληροφορίες μέσω email: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com ή Στείλτε το μήνυμα απευθείας στο WhatsApp μέσω: +447903159998 & Λάβετε απάντηση σε μια στιγμή.

Bruce Davids είπε...

Γεια σε όλους, είστε αυτή τη στιγμή σε μια σοβαρή οικονομική κρίση. χρειάζεσαι δάνειο; Έχετε απορριφθεί από την Τράπεζα και θέλετε ένα δάνειο για να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας; - Κανένα πρόβλημα. Όποια και αν είναι η οικονομική σας κατάσταση. Μπορούμε να προσφέρουμε στεγαστικά δάνεια, εμπορικά δάνεια, ιδιωτικά δάνεια και δάνεια για αποκλειστικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς.;
Ερωτήσεις / Υποστήριξη; - Στείλτε email (ferratum.loans@gmail.com) και λάβετε απάντηση σε λίγες ώρες.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ένα δάνειο μεταξύ 5000 έως 200 εκατομμυρίων $ για την επίλυση των οικονομικών σας προβλημάτων με πολύ χαμηλό επιτόκιο 3% για διάρκεια δανείου από 1 έως 30 χρόνια (12-360 μήνες). Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης επιτρέπει στον πελάτη να απολαμβάνει χαμηλό επιτόκιο κατά τη διάρκεια του δανείου μετά την εξασφάλιση δανείου μαζί μας. Η οικονομική σας ελευθερία είναι στα χέρια σας!
Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε από εσάς! Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή θέλετε να διευκρινίσετε παρακαλούμε στείλτε μας email στο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ferratum.loans@gmail.com

Bruce Davids είπε...

Γεια σε όλους, είστε αυτή τη στιγμή σε μια σοβαρή οικονομική κρίση. χρειάζεσαι δάνειο; Έχετε απορριφθεί από την Τράπεζα και θέλετε ένα δάνειο για να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας; - Κανένα πρόβλημα. Όποια και αν είναι η οικονομική σας κατάσταση. Μπορούμε να προσφέρουμε στεγαστικά δάνεια, εμπορικά δάνεια, ιδιωτικά δάνεια και δάνεια για αποκλειστικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς.;, Μην ψάχνετε πλέον, καθώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξασφαλίσετε αυτό που χρειάζεστε.
Ερωτήσεις / Υποστήριξη; - Στείλτε email (ferratum.loans@gmail.com) και λάβετε απάντηση σε λίγες ώρες.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με ένα δάνειο μεταξύ 5000 έως 200 εκατομμυρίων $ για την επίλυση των οικονομικών σας προβλημάτων με πολύ χαμηλό επιτόκιο 3% για διάρκεια δανείου από 1 έως 30 χρόνια (12-360 μήνες). Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης επιτρέπει στον πελάτη να απολαμβάνει χαμηλό επιτόκιο κατά τη διάρκεια του δανείου μετά την εξασφάλιση δανείου μαζί μας. Η οικονομική σας ελευθερία είναι στα χέρια σας!
Θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε από εσάς! Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή θέλετε να διευκρινίσετε παρακαλούμε στείλτε μας email στο
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ferratum.loans@gmail.com