Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Τρία είναι τα δυνατά χαρτιά του οφειλέτη , για αποτροπή πλειστηριασμού

    ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  1-4-2019

  Επειδή πολλοί οφειλέτες , έχουν στα χέρια τους   έκθεση αναγκαστικής  κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας , ακόμα και της πρώτης κατοικίας, με ημερομηνία πλειστηριασμού, και ζουν με τον φόβο, του ξεσπιτωμού,  και πολλοί από αυτούς ρωτούν ερχόμενοι στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τι  "μπορούν να κάνουν", έστω και στο παραπέντε, η Ενωση , δίνει τις Οδηγίες της σε σχετική Ανακοίνωσή της.
 Κατά πρώτον ,θα πρέπει ο οφειλέτης, να ζητήσει την άμεση βοήθεια Ειδικού πιστοποιημένου Φορέα (Ένωση Καταναλωτών -δικηγόρου), προκείμενου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανακοπής του  πλειστηριασμού ,για να αποφευχθεί το μοιραίο

 Τρία είναι τα δυνατά χαρτιά του οφειλέτη , για αποτροπή πλειστηριασμού.Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις προθεσμίες γιατί οι ενέργειες πρέπει να γίνουν άμεσα και συγκεκριμένα:

1)  Καταθέτουμε αίτηση ανακοπής, στο αρμόδιο Δικαστήριο,  όταν υπάρχουν ελαττώματα στην εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες ,αφότου μεταγράφει η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης
2)Καταθέτουμε  αίτηση διόρθωσης, της κατασχετήριας έκθεσης, είκοσι (20) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό .Πολλοί οφειλέτες μένουν άπραγοι μέχρι τελευταία στιγμή διότι υπάρχει σύγχυση για το χρόνο αντίδρασης, καθότι με την παλιά διαδικασία δηλαδή, πριν την 1/1/2016 η προθεσμία κατάθεσης ήταν 5 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό. 
 Στην αίτηση αυτή επισημαίνουμε σφάλματα, ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς.
Ύστερα από την ανακοπή το αρμόδιο κατά το άρθρο 933, δικαστήριο, δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και αν γίνει δεκτή μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης κατάσχεσης. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης και όχι η αντικειμενική αξία, όπως όριζε η παλαιότερη διάταξη.
3)Καταθέτουμε  αίτηση για την αναστολή του πλειστηριασμού ,δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από 5 ημέρες που ήταν παλαιότερα (πριν την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)  για 6 μήνες, με εγγυοδοσία κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔικ. ,
 Η αναστολή αυτή είναι το τρίτο κατά σειρά δυνατό χαρτί του οφειλέτη για τη διαδικασία αναστολής του πλειστηριασμού του ακινήτου του, όμως ορίζεται υποχρεωτική καταβολή των εξόδων της διαδικασίας που δεν είναι λίγα, και εγγυοδοσία του 1/4 της οφειλής για να αναστείλει ο πλειστηριασμός, ενώ καταργήθηκε η δυνατότητα του δικαστηρίου να ορίσει μικρότερο ποσό (του ¼) για εξαιρετικούς λόγους, προκείμενου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανακοπής των πλειστηριασμών για να αποφευχθεί το μοιραίο.
Τέλος, όταν ο οφειλέτης επιθυμεί να επιλύσει τη διαδικασία εξωδικαστικά με τον δανειστή (Τράπεζα)έστω και την ύστατη στιγμή ,θα πρέπει να απευθυνθεί  σε ΑΡΜΌΔΙΟ διαμεσολαβητή (Ενωση Καταναλωτών- δικηγόρο)  για να ρυθμιστεί η οφειλή του, αφού βεβαίως καταβάλει χρηματικό ποσό που θα οριστεί στη διαπραγμάτευση, ώστε να ανασταλεί ο πλειστηριασμός.
Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 ώρες και μέρες εργάσιμες.

                               Η  Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                    Ιωάννα Μελάκη
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: