Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Θέμα δημοσίευσης: Απορρίφτηκε η αγωγή πελάτη της «Ασπίς Πρόνοια» κατά ασφαλιστών για αποζημίωση !
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου που απέρριψε αγωγή ασφαλισμένου στην «Ασπίς Πρόνοια» κατά των ασφαλιστών, που είχαν μεσολαβήσει στην πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρίας διεκδικώντας αποζημίωση 395.000 ευρώ

Ειδικότερα με απόφαση που εξέδωσε χθες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου απορρίφθηκε η αγωγή που άσκησε ένας οδοντίατρος, κάτοικος Ρόδου, κατά δύο ασφαλιστικών συμβούλων, που δραστηριοποιούνται στο νησί, διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 395.000 ευρώ για βλάβες που υπέστη όταν συνεβλήθη με την «Aσπίς Πρόνοια», που κατέρρευσε σκανδαλωδώς.

Ασφαλισμένοι της «Aσπίς Πρόνοια» έχουν προσφύγει ομαδικώς στην Αθήνα σε βάρος στελεχών της εταιρείας αλλά και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι κρατικές ελεγκτικές αρχές δεν άσκησαν τους απαραίτητους ελέγχους στην ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία εξαπάτησε τους πελάτες της και εξαϋλωσε τα χρήματα που είχαν επενδύσει.

Η άδεια της εταιρείας ανακλήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 2009 και όπως αναφέρεται σε αγωγή εξαπατημένων πελατών, έπρεπε αυτή να είχε ανακληθεί από τις αρχές του 2002, οπότε οι ζημίες των πελατών της εταιρείας θα ήταν σημαντικά μικρότερες.

Την ημέρα που έκλεισε η εταιρεία είχε απόθεμα 150.000.000 ευρώ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να διέθετε περίπου 800.000.000 ευρώ.

Εν πάση περιπτώσει ο οδοντίατρος εξέθεσε στην αγωγή του ότι οι δύο εναγόμενοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, είχαν ενταχθεί στο δίκτυο των προσώπων, τα οποία απασχολούσε η εταιρεία στη Ρόδο για την προώθηση των προϊόντων της, μεταξύ των οποίων και ενός ασφαλιστικού προϊόντος ετήσιας εγγυημένης απόδοσης με την επωνυμία «ASPIS ASSET».

Οι εναγόμενοι, όπως υποστηρίζει, τον έπεισαν να υπογράψει στις 4-7-2008 ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, με περιεχόμενο το ως άνω προϊόν.

Ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ορίστηκε η 30-6-2008 και διάρκεια αυτής 10 έτη. Ως εφάπαξ καθαρό ασφάλιστρο συμφωνήθηκε το ποσό των 327.669 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 7.864,06 ευρώ.
Ως ετήσια πρόσοδος πληρωτέα στις ετήσιες επετείους του ασφαλιστηρίου συμφωνήθηκε το ποσό των 9.830,07 ευρώ.

Ο ενάγων υποστηρίζει ότι πείστηκε ότι το συγκεκριμένο προϊόν εγγυημένης ετήσιας απόδοσης ήταν ένα προϊόν εγγυημένο 100% με μηδενικό ρίσκο και τα χρήματά του και η απόδοση αυτών ήταν εξασφαλισμένα, με όρους μάλιστα ιδιαίτερα ευνοϊκούς, που κανένας άλλος Ασφαλιστικός ή Τραπεζικός φορέας στην Ελλάδα δεν προσέφερε (π.χ. ετήσιο επιτόκιο 7,02%), ότι, σε περίπτωση που χρειαζόταν άμεσα χρήματα, θα είχε τη δυνατότητα άμεσης λήψης δανείου από την ASPIS BANK, που θα ήταν ο θεματοφύλακας των χρημάτων του, αφού αποτελούσε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, ποσού ίσου με το επενδυόμενο κεφάλαιο μόνο με την ενεχυρίαση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, και ότι η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. ήταν εταιρεία οικονομικά υγιής, φερέγγυα και απόλυτα αξιόπιστη, ικανή να διασφαλίσει το κεφάλαιό του και να του αποφέρει και σημαντικές αποδώσεις, όντας η δεύτερη μεγαλύτερη, μετά την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Ασφαλιστική Εταιρεία στην Ελλάδα.

Όπως τονίζει, λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και πιο συγκεκριμένα στις 31-7-2008, η EUROBANK, μέσω του Διευθυντή της, τον ειδοποίησε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με τον Ομιλο ΑΣΠΙΣ. Μετά από έρευνα που έκανε, βρήκε σε εφημερίδα, ένα δημοσίευμα, το οποίο ανέφερε για «τρύπα» 100.000.000 ευρώ στον Ομιλο ΑΣΠΙΣ, και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των τριών Ασφαλιστικών Εταιρειών του Ομίλου δηλ. των COMERCIAL VALVE Α.Ε., ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ.

Επίσης, στο ίδιο δημοσίευμα γινόταν αναφορά σε ένα πρόγραμμα παρόμοιο με το δικό του, δηλ. το MEGA ASSET, το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών έβγαζε παράνομο. Για τον λόγο αυτό μάλιστα το Υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει στις ως άνω εταιρείες πρόστιμο 1.300.000 ευρώ στα τέλη του έτους 2006 και είχε απαγορεύσει την διάθεσή του.

Υποστηρίζει ότι έθεσε όλα τα ανωτέρω στοιχεία στην διάθεση των εναγομένων, εκείνοι δε, όπως διατείνεται, του απάντησαν να μην ανησυχεί, γιατί όλα αυτά ήταν δημοσιεύματα ανθρώπων, που προέρχονταν από ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες και τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του. Μάλιστα, για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, του έκαναν τραπέζι σε γνωστή ψαροταβέρνα της Ρόδου και του χάρισαν ένα βιβλίο με την λαμπρή ιστορία της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Εν τέλει, η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας ανακλήθηκε, με την από 21-9-2009 ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας.

Η πλευρά των εναγομένων διατείνεται ότι όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα επενδυτικά προγράμματα είχαν εγκριθεί από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, ότι δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν για τα προβλήματα της εταιρείας και ότι και οι ίδιοι αιφνιδιάστηκαν, ενώ διαψεύδουν ότι είχαν υποσχεθεί τις ως άνω αποδόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: