Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Οι τράπεζες πούλησαν τα δάνεια χωρίς ενημέρωση των οφειλετών

 Η έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα πλήρη στοιχεία για τη μεταβίβαση των υφιστάμενων οφειλών σε εταιρείες  ενημέρωσης οφειλετών

Δεν υπάρχουν σχόλια: