Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Σημαντική Ανακοίνωση Για Horny Goat της Eταιρείας Nature’s Bounty 

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), σας ανακοινώνουμε με τη σειρά μας, πώς έγινε ανάκληση και απαγόρευση του συμπληρώματος διατροφής Horny Goat Weed 250mg με maca της εταιρείας Nature’s Bounty. 

Ο ΕΟΦ έχοντας υπόψη:
  • Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α ́) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β ́)
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ1/Γ.Π.127962/03/27.2.2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 395 Β)
  • Το υπ’ αριθ.102988/14.11.2017έγγραφα του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF)
  • Τον επικαιροποιημένο κατάλογο EFSA για τα novel food από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
O ΕΟΦ αποφασίζει: 
 Την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής Horny Goat Weed 250mg με maca (εταιρείας Nature’s Bounty), επειδή περιέχουν το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο Epimedium sagittatum. Τo προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής και διατίθενται μέσω διαδικτύου.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: