Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Εξωδικαστικός μηχανισμός οφειλών: Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και πόσοι έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους


Συνολικά 31.724 ενδιαφερόμενοι έχουν καταχωρήσει από τις 3 Αυγούστου του 2017 μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018 την αίτηση υπαγωγής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
Σύμφωνα με το taxheaven, από αυτούς, οι 11.648 έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο εργασιών, λογιστικό σύστημα κ.λπ.).
Έχει πιστοποιηθεί ότι 5.973 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Έχουν υποβληθεί οριστικά 1.101 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 339 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Εξ αυτών, 79 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 40 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους. Οι περιπτώσεις αυτές στην πλειοψηφία τους αφορούν χρέη προς ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ, όπου προσφέρεται διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις.
Για τις υπόλοιπες 762 αιτήσεις, που εμπλέκουν πολλούς πιστωτές, οι 762 έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έλεγχο πληρότητας. Από αυτές, σε 497 περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του φακέλου, σε 327 από αυτές έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και σε 297 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Εξ αυτών, 36 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ 8 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους. (Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που κατέληξαν σε ρύθμιση ήταν οι πρώτες για τις οποίες έγινε αίτηση όταν ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα.)
Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις των ελευθέρων επαγγελματιών κατά τους 6 μήνες που ακολούθησαν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (5/2/17-8/6/18) αίτηση υπαγωγής έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν 12.584 ενδιαφερόμενοι, ενώ ήδη έχει πιστοποιηθεί ότι 7.416 από αυτούς πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Έχουν υποβληθεί οριστικά 1.186 αιτήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες βρίσκονται ακόμη σε επεξεργασία, ενώ ήδη έχει σημειωθεί μία επιτυχής διαπραγμάτευση και μόλις 23 δεν κατέληξαν σε ρύθμιση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: