Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Το "κόλπο" που οι τράπεζες εξαπατούν τους δανειολήπτες, χωρίς να το πάρουν είδηση


 Απλά λαϊκά: " Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει"
  Επειδή , στις 29-11-2017 αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί   και ίσως μας πιάσουν στον ύπνο οφείλουμε όσοι έχουμε "κόκκινα δάνεια" να ενεργοποιηθούμε γιατί μπορεί να μας συμβεί  το απρόσμενο.
Μία από τις πολλές απάτες που κάνουν οι Τράπεζες,  είναι και η απάτη  ορισμού αντίκλήτου  στην σύμβαση δανείου , συνήθως με τον ορισμό υπαλλήλου της ίδιας  της Τράπεζας ο οποίος εργάζεται στο νομικό της τμήμα.

Αντίκλητος σημαίνει: Τρίτο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από ένα πρόσωπο ώστε αυτός( ο τρίτος) να λαμβάνει αντί΄ αυτού αλληλογραφία, επιδόσεις , κ.τ.λ.
Ο αντίκλητος ευθύνεται απέναντι στο πρόσωπο που τον όρισε ως αντίκλητό του να τον ενημερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για οποιοδήποτε θέμα τον αφορά σε σχέση με τα έγγραφα που παραλαμβάνει.
Στην περίπτωση της σύμβασης του δανείου που υπογράφηκε μεταξύ της τράπεζας και του φυσικού προσώπου, ότι αφορά την σύμβαση αυτή επιδίδεται στον αντίκλητο(υπάλληλο της τράπεζας) με συνέπεια ο δανειολήπτης υπαίτια να μην λαμβάνει γνώση ποτέ για όσα τον αφορούν. Για παράδειγμα: Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων οφειλών (σύνηθες φαινόμενο στις μέρες μας) η τράπεζα κινείται με τις νόμιμες διαδικασίες κατά του οφειλέτη τη,ς χωρίς αυτός να λαμβάνει γνώση, με συνέπεια να μην μπορεί να αμυνθεί δικαστικά. Αποφάσεις δικαστηρίων λαμβάνονται ερήμην του, τελεσιδικούν ερήμην του, εκδίδονται διαταγές πληρωμής εναντίον του ,χωρίς να μπορεί να ασκήσει ανακοπή λόγω άγνοιάς του ,η οποία όμως δεν θεωρείται άγνοια για το δικαστήριο που λαμβάνει κάποια απόφαση διότι φαίνεται ότι ο αντίκλητός έχει λάβει αντί αυτού ,για παράδειγμα τις επιδόσεις από δικαστικό επιμελητή.
Συνέπεια αυτού είναι με λίγα λόγια ότι ένα ωραίο πρωί ο οφειλέτης έχει χάσει το/τα περιουσιακά του στοιχεία κινητά ή ακίνητα χωρίς, να ανοίξει ρουθούνι. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα που θα το αντιληφθεί θα είναι πιά αργά για οτιδήποτε διότι οι αποφάσεις είναι πιά τελεσίδικες και αμετάκλητες έχοντας παθέλθει οι προθεσμίες για άσκηση ένδικου μέσου( έφεση, αναίρεση) ή ένδικου βοηθήματος (ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής) αποτελούν δεδικασμένο και εκτελούνται κανονικά. Εκτέλεση σημαίνει κατάσχεση και πλειστηριασμός.
Προτείνω λοιπόν σε όλους τους δανειολήπτες να διαβάσουν τα αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων που έχουν στα χέρια τους και να ψάξουν άν μέσα σ’ αυτή ορίζεται αντίκλητός τους κάποιος τον οποίο πιθανόν να μην γνωρίζουν ή ας απευθυνθούν στον δικηγόρο τους.
Παρ’ όλα ταύτα υπάρχει τρόπος άμυνας ο οποίος είναι να εγείρουν αγωγή κατα της τράπεζας. Η νομική βάση που θα στηρίζεται η αγωγή δέν βασίζεται καθαρά σε συγκεκριμένα άρθρα του αστικού κώδικα αλλά περισσότερο σε ανήθικη δικαιοπραξία απο την πλευρά της τράπεζας η οποία αντιβαίνει τα χρηστά ήθη των συναλλαγών γενικώς, όπως και αντιβαίνει με το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη να ακούγεται σε μία δίκη, αλλά με αυτή την πρακτική(αντικλήτου) του στερούν το δικαίωμα αυτό.
Με λίγα λόγια μπορεί όποιος δανειολήπτης αντιληφθεί τα ώς άνω και κινηθεί εναντίον της τράπεζας, να τους πάρει και τα σώβρακα. Αρκεί όμως να έχει και δικηγόρο τσακάλι διότι νομολογιακά δεν προκύπτει προς το παρόν κάτι τέτοιο ώστε να βασιστεί σε προηγούμενες παρόμοιες δικαστικές αποφάσεις.
Ότι προανέφερα μπορείτε να το διασταυρώσετε και μέσα απο συλλόγους υπερχρεωμένων νοικοκυριών ή απο νομικούς που έχει πέσει στην αντίληψή τους κάτι τέτοιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: