Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Πώς καλύπτεται η «Απώλεια Ενοικίων» σε περίπτωση ζημιάς μισθωμένου ακινήτου;

next Deal
   
Για αρκετούς ιδιοκτήτες ακινήτων η μίσθωση μιας δεύτερης κατοικίας αποτελούσε για χρόνια μια μορφή επένδυσης. Με την διαμόρφωση της νέας οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης για αρκετούς ιδιοκτήτες αποτελεί πλέον έναν τρόπο ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Μισθώσεις κατοικιών προσφέρονται πληθώρα σε όλη την Ελλάδα και σε ιδιαίτερα οικονομικές τιμές ακόμα και για τα πολυτελή ακίνητα.
Η κάλυψη «Απώλεια Ενοικίων» δίδεται μέσα από ορισμένα πακέτα ασφάλισης κατοικίας όλων των εταιρειών ή και προαιρετικά ανάλογα την πολιτική της εκάστου εταιρείας. Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο ακίνητο υποστεί ζημιές συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων π.χ. από πυρκαγιά, κριθεί ακατάλληλο προς κατοίκιση και ο ενοικιαστής αναγκαστεί να διακόψει ή να αναστείλει την μίσθωση έως την αποκατάσταση των ζημιών, τότε ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται με ένα χρηματικό ποσό που ισούται με τα ενοίκια που θα εισέπραττε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα μίσθωνε το ακίνητο εάν δεν είχε συμβεί η ζημιά. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάση του μηνιαίου ενοικίου κατά την χρονική στιγμή της ζημιάς και ο ιδιοκτήτης εισπράττει με προϋποθέσεις π.χ. έως και 12 ενοίκια και μέχρι ενός ορισμένου χρηματικού ορίου ανάλογα τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου .
Προϋπόθεση της αποζημίωσης είναι η απώλεια των ενοικίων να οφείλεται σε ζημιές από καλυπτόμενες παροχές του συμβολαίου, η μίσθωση να δηλώνεται νόμιμα στην εφορία, η άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης μετά την ζημιά, η μη καθυστέρηση νέας εκμίσθωσης μετά την ανακατασκευή των ζημιών κ.α ενώ ορισμένα συμβόλαια καταβάλουν αποζημίωση με την προϋπόθεση η ζημιά να μην οφείλεται σε σεισμό.
Το κόστος της παροχής «Απώλεια Ενοικίων» περιλαμβάνεται μέσα στα πακέτα ασφάλισης πυρός κατοικίας. Για παράδειγμα η ασφάλιση πυρός οικοδομής διαμερίσματος 10ετίας αξίας 80.000 χιλ. ευρώ στην Αττική κοστίζει ενδεικτικά ακόμα και από 70 ευρώ το έτος (ίσως και λιγότερο!) ανάλογα την εταιρεία και περιλαμβάνει επιπλέον της απώλειας ενοικίων και πλήθος άλλων παροχών όπως πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, ζημιές στο λέβητα, διατάραξη δημόσιας τάξης, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, φυσικά φαινόμενα, πτώση δέντρων, στύλων, αεροσκάφους, διαρροή σωληνώσεων κ.α. Για την περίπτωση της προαιρετικής επιλογής της παροχής απώλειας ενοικίων και για μια κατοικία ανάλογων χαρακτηριστικών το κόστος διαμορφώνεται ενδεικτικά ακόμα και από 7 ευρώ το έτος ανάλογα την εταιρεία!
Δείτε εδώ τον όρο «Απώλεια Ενοικίων» μέσα από τους γενικούς όρους συγκεκριμένων προγραμμάτων πυρός κατοικίας των εταιρειών ενδεικτικά Εθνική, ΑΧΑ, Μινέττα, ERGO, Generali, Interamerican και PRIME:
ΕΘΝΙΚΗ: FULL HOME C/ FULL HOME D
ΕΘΝΙΚΗ: FULL HOME C/ FULL HOME D
AXA: HOME 4ALL PREMIUM
AXA: HOME 4ALL PREMIUM
ΜΙΝΕΤΤΑ: ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΜΙΝΕΤΤΑ: ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ERGO: HOME PLUS/ DOMUS PREMIUM
ERGO: HOME PLUS/ DOMUS PREMIUM
GENERALI: HOME MADE
GENERALI: HOME MADE
INTERAMERICAN: HOME TOTAL / ΠΟΜΙΔΑ
INTERAMERICAN: HOME TOTAL / ΠΟΜΙΔΑ
PRIME: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ
PRIME: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ
Εν όψει της νέας περιόδου μισθώσεων ενημερωθείτε σήμερα από τον διαμεσολαβητή σας για τα οφέλη ασφάλισης κατοικίας!

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Δεν υπάρχουν σχόλια: