Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Πληρώστε τους φόρους ,με δόσεις .Οι επιλογές που έχετε


Τρίς είναι οι επιλογές που έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να αποπληρώσουν τους φόρους τους  και είναι οι εξής:
1)Να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική κάρτα τους 
Συνεχώς φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η χρήση πιστωτικών καρτών καθώς οι δόσεις μπορεί να φτάσουν τις 12 και είναι άτοκες, σε αντίθεση με την πάγια ρύθμιση της Εφορίας, και επιπλέον παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους φορολογούμενους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις μέσω πιστωτικής κάρτας είναι, βεβαίως, ο κάτοχος της να διαθέτει πιστωτικό όριο.
Αν ο φορολογούμενος δεν διαθέτει πιστωτική ή το όριο της πιστωτικής του δεν είναι επαρκές, τότε η δυνατότητα που έχει  ο φορολογούμενος είναι να βασιστεί στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών. δηλ.στη ρύθμιση του νόμου 4152/2013, για την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Προϋπόθεση για ένταξη σε αυτήν υην δυνατότητα είναι τουλάχιστον ένα μέρος της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος) να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, ενώ προβλέπεται επιβάρυνση με ετήσιο τόκο ύψους 5%.
Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μαζί με νέες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει και αυτές στην πάγια ρύθμιση με τους ίδιους όρους.
Η τρίτη  δυνατότητα, που υπάρχει είναι να αξιοποιήσει τη ρύθμιση του νόμου 4174/2013, για την οποία ωστόσο οι αιτήσεις γίνονται μόνο στις εφορίες.
Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να ρυθμιστούν τόσο ληξιπρόθεσμες όσο και μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, όμως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στη ΔΟΥ αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική του κατάσταση από τα οποία να προκύπτει η αδυναμία του να εξοφλήσει τους φόρους χωρίς ρύθμιση, αλλά και η δυνατότητα του να είναι συνεπής στη ρύθμιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: