Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Πως επιλέγουμε μία σχολή

Με γνώμονα ότι η περίοδος που διανύουμε αποτελεί ένα διάστημα έρευνας για την σωστή επιλογή μιας σχολής για υποψήφιους σπουδαστές και κηδεμόνες, που θα παρέχει στους σπουδαστές την δυνατότητα της σωστής εκπαίδευσης αλλά ταυτόχρονα θα διατηρεί  και την βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής,  προτείνουμε μερικά βήματα  που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς πριν την τελική επιλογή της σχολής, που θα κάνει το όνειρο τους πραγματικότητα.
  • Ζητήστε τα χαρτιά που πιστοποιούν την εγκυρότητα των Κέντρων (αριθμούς αδείας- πιστοποιητικά εξεταστικών Κέντρων κτλ)  και ταυτοποιήστε αν ο χώρος που επισκεφθήκατε είναι αυτός που αναγράφεται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
  • Ελέγξτε στις επίσημες σελίδες του ΕΟΠΠΕΠ, την εγκυρότητα των πιστοποιητικών των Κέντρων, καθώς και τους αριθμούς αδείας, (που τα Κέντρα είναι υποχρεωμένα να σας διαθέσουν) διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο σωστή και πιστοποιημένη εκπαίδευση. Οποιαδήποτε έδρα , ή παράρτημα δεν είναι αναρτημένο στον συγκεκριμένο ιστότοπο δεν είναι πιστοποιημένο.
  • Ζητήστε να ενημερωθείτε για το ποια είναι τα εκπαιδευτικά μοντέλα εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ποιότητα της εκπαίδευσης που θα λάβει ο υποψήφιος σπουδαστής από το οποιοδήποτε κέντρο.
  • Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις! Είναι πολύ βασικό να μην ζητάτε τηλεφωνικά πληροφορίες αλλά να διαθέτετε  χρόνο που θα σας δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσετε , αν οι εγκαταστάσεις είναι επαρκώς εξοπλισμένες προκειμένου να γίνει σωστά η εκπαίδευση, να γνωρίσετε από κοντά το ανθρώπινο δυναμικό των σχολών, αλλά και να αποκτήσετε μια πιο σφαιρική άποψη για την λειτουργία τους.
  • Ζητήστε διευκρινήσεις σχετικά με τα δίδακτρα αλλά και τι περιλαμβάνουν. Οι ασαφείς απαντήσεις μπορούν  να στοιχίσουν και χρόνο αλλά και χρήμα.
Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι:
Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Εκπαίδευσης…
Δημιουργούν υψηλού επιπέδου Επαγγελματίες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: