Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Τι ποσά καλύπτει η Νομική Προστασία


Οι ασφαλιστικές, με την υπηρεσία της Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει να σας εκπροσωπήσει νομικά, όταν υπάρχει αντιδικία με άλλον ασφαλιστικό φορέα, σε περίπτωση ατυχήματος


Η Νομική Προστασία είναι μια υπηρεσία, που παρέχεται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες κι εκτός των άλλων αναλαμβάνει την ποινική υπεράσπιση σας, όταν απαιτείται ή τη διεκδίκηση της αποζημίωσής σας, όταν υπάρχει διένεξη με μια άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Το
www.autotriti.gr/asfaleies λοιπόν έκανε μια έρευνα αγοράς και σας παρουσιάζει τα ποσά που θα καλύψουν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, όσον αφορά τον τομέα της Νομικής Προστασίας.

Επιπλέον επισημαίνει ορισμένες διευκρινίσεις, όπως το ότι το ποσό που θα σας καλύψει η Νομική Προστασία, μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πακέτο ασφάλισης που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα, ένα «βασικό» πακέτο μπορεί να καλύπτει λιγότερα χρήματα, σε σύγκριση με ένα πιο «ακριβό».

Ειδικότερα, η Νομική Προστασία καλύπτει:

Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας ή της εταιρείας
Τα δικαστικά έξοδα
Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων

Πιο αναλυτικά επομένως, οι εταιρείες σε σχέση με τη Νομική Προστασία προσφέρουν:

INTERAMERICAN: Παρέχει απεριόριστο όριο κάλυψης για τα νομικά έξοδα στην Ελλάδα και ορισμένο ποσό στην Ευρώπη, για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, για την οικογένεια, για τον οδηγό και το αυτοκίνητο.

Εθνική Ασφαλιστική: Παρέχει 15.000 ευρώ για όλα τα δικαστικά έξοδα.

ΜΙΝΕΤΤΑ: Παρέχει Νομική Προστασία, με δυνατότητα επέκτασης ώστε να καλύπτονται και διαφορές από ενοχικές σχέσεις/συμβάσεις του οχήματος (εγγυήσεις, ελαττώματα, υπερβολικές χρεώσεις σε συνεργεία, ζημιές στα PARKING, κλοπή ή καταστροφή του οχήματός σας κ.λπ.), συναφείς με την ιδιοκτησία και κατοχή του ασφαλισμένου οχήματος, έως 3.000 ευρώ.

MyDirect:
Καλύπτονται τα έξοδα παροχής νομικής υποστήριξης στα οποία θα υποβληθεί ο ασφαλιζόμενος για υποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου οχήματος και αφορούν γεγονότα που συνέβησαν κατά το χρόνο ασφάλισης του οχήματος με την κάλυψη αυτή, με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:
Επιπλέον των άλλων, παρέχει τις προσφυγές σας στις Διοικητικές Αρχές (αφαιρέσεις αδείας κυκλοφορίας, πινακίδων, προσφυγές σε δικαστήρια κ.λπ.). Τις διαφορές σας από ενοχικές συμβάσεις του οχήματος. Όλα αυτά, με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ.

Allianz: Παρέχει κάλυψη νομικών εξόδων ύψους 100.000 ευρώ περίπου. Επίσης προσφέρει online νομική συμβουλή (όλο το 24ωρο), την οποία θα μπορούν οι Ασφαλισμένες Επιχειρήσεις να λαμβάνουν χωρίς έξτρα Κόστος.

Groupama Φοινιξ: Παρέχει κάλυψη των αμοιβών δικηγόρων και δικαστικών εξόδων για τη νομική υποστήριξη του πελάτη σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης από αστική ευθύνη.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: