Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Απαλλαγή μικροοφειλετών , που βρίσκονται χωρίς εισόδημα και περιουσία και με Δικηγόρο

 Απαλλαγείτε από τα χρέη σας!!! Υπάρχει παρ 5α στο Νόμο 3869/2010 που σας απαλλάσει!!! Ενημερωθείτε από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και μάλιστα και με δωρεάν παράστασης δικηγόρου

Το αρ.5α ορίζει τη διαδικασία διευθέτησης μικροοφειλών, με σύνολο οφειλής μέχρι 20.000 €, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και κάθε είδους προσαυξήσεων, αν ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα κατά το έτος πριν την ημέρα επικύρωσης, αν ο οφειλέτης δεν έχει ακίνητη περιουσία κατά την κατάθεση της αίτησης και αν δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τριετία πριν την κατάθεση της αίτησης, μεταξύ και άλλων προϋποθέσεων αρ.5α ν.3869/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: