Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΠΙΑΣΑΜΕ ΛΑΥΡΑΚΙ!!! ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΑΝΕΙΣΕ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 5000 ΕΥΡΏ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ 7.645 ΕΥΡΩ ! 53% ΠΑΡΑΠΑΝΩ !!!

ΝΤΡΟΠΗ ΑΙΣΧΟΣ!!!
ΠΙΑΣΑΜΕ ΛΑΥΡΑΚΙ!!! ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΑΝΕΙΣΕ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 5000 ΕΥΡΏ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ
7.645 ΕΥΡΩ ! 53% ΠΑΡΑΠΑΝΩ !!!
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΗΝ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (Ενωση Καταναλωτών, Δικηγόρο κ.λ.π)

Δανειολήπτης δέχτηκε εξώδικη πρόσκληση από Τράπεζα κοινοποιούμενη και στον εγγυητή ,με το εξής περεχόμενο
κύριε με την υπαρ. Σύμβαση σας είχαμε χορηγήσει δάνειο 5000 ευρώ.Σας πληροφορούμε ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας στις 18-1-2017(ημερομηνία κλεισίματος ) ανερχεται στο ποσό των 3.159,80 ευρώ. το οποίο αναλύεται ως ακολούθως.Αιτιολογία Λογιστικοποιημένο Υπόλοιπο Κλεισίματος ποσό 2.702.08 ευρώ Τόκοι σύμφωνα με το άρθρο 150 Ν 4261/2014 ποσ΄΄ο 457,72 ευρώ Σύνολο 3.159,80 ευρώ. έντοκα με επιτοκιο υπερημερίας, από την επόμενη της ημέρας κλεισίματος,ποσό το οποίο σας καλούμε να μας καταβάλετε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, εντός τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας,προκειμένου να αποφύγετε πρόσθετες επιβαρύνσεις
Ο Δανειολήπτης απευθύθηκε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για καθοδήγηση όπου πήρε την ενημέρωση να ζητήσει από την Τράπεζα τι ποσό κατέβαλλε μέχρι σήμερα!!! και ακούστε την απάντηση
από 1-4-2008 έως 3-10-2011 είχε καταβάλλει το ποσό των 4.485,00 ευρώ!!! Δηλ. από το Κεφάλαιο Χρωστάει ΜΟΝΟ 515 Ευρώ!!! και η Ληστεία στην Εποχή της Κρίσης Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΖΗΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ 2.645 ευρώ!! ΚΛΕΨΙΜΟ 53%

Δεν υπάρχουν σχόλια: