Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές δόσεις , για άνεργο δανειολήπτη ,με 17 δανειακές συμβάσεις"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  9-02- 2017

Ειρηνοδικείο Χανίων :
Η με ημερ.25-01-2017 Προσωρινή Διαταγή , που χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων, σε υπερχρεωμένο άνεργο  δανειολήπτη με συνολικό χρέος 49.277,88  ευρώ, όχι μόνο του πέρασε αισθήματα αισιοδοξίας, αφού  διετάχθη η πληρωμή "μηδενικών δόσεων" προς όλους τους πιστωτές, (τέσσερις τράπεζες,  με 17  δανειακές συμβάσεις), αλλά και  του διέσωσε πλήρως , όλη  την ακίνητη περιουσία του.


Αποτέλεσμα εικόνας για Ιωάννα Μελάκη

   
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για δανειολήπτη άγαμο, χωρίς παιδιά, ηλικίας 52 χρονών, σήμερα άνεργο, χωρίς επιδότηση, χθες  έμπορο, οποίος έκλεισε την επιχείρησή του, λόγω κρίσης, σήμερα βρίσκεται χωρίς εισόδημα, αλλά με κάποια κινητή και ακίνητη περιουσία
 Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή   ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά τoυ  αιτούντος.
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος,υπό τον όρο της επανασυζήτησης της προσωρινής διαταγής ,κατά την τελευταία ημέρα ισχύος αυτής ,ήτοι μέχρι την 30-10-2017
,4)Ορίζει μηδενικές δόσεις, προς όλους καθ ων πιστωτές.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  , είναι  σημαντική , για τον   άνεργο οφειλέτη ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους, στην εν λόγω νομοθεσία
Για ενημέρωση , συμβουλευτικήή,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη,ή σε μεσολάβηση με τις τράπεζες, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 ή στο email epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: