Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης "Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί , στις τράπεζες, των δικαιούχων, των ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Νέο!!! Άρχισαν οι πληρωμές!!!
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σχετικά με τις πληρωμές των εταιρειών COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ενημερώνει τα μέλη της τα εξής:
 Σε συνέχεια της από 07/10/2016 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή των εταιρειών COMMERCIAL VALUE AAE και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ κ. Ελπινίκης Καράμπαλη για την έναρξη από την 17/10/2016 της διαδικασίας προσωρινών διανομών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και στους δικαιούχους που εντάσσονται σε αυτήν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, γνωστοποιείται ότι:
Όπως ενημερώθηκε από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, απεστάλησαν στις πληρώτριες Τράπεζες οι εντολές πληρωμής του ποσού της προσωρινής διανομής στους δικαιούχους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί  και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί, συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες.
Επίσης ,όπως διευκρινίζεται ,από τον  ασφαλιστικό εκκαθαριστή η πιστοποίηση των δικαιούχων και των απαιτήσεών τους από ασφάλιση ζωής, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, η οποία υλοποιείται σε καθημερινή βάση με έναρξη την 17/10/2016 και το ποσό των προσωρινών διανομών, αφορά σε καταβολή ποσοστού (σύμμετρα και ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης ζωής) επί της συνολικής απαίτησης.
Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες, για τις τακτικές καταβολές ποσού προσωρινών διανομών ,που θα πραγματοποιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που πιστοποιούνται, θα
 ενημερώνουν την ιστοσελίδα τους με την ανάρτηση καταλόγων των συμβολαίων προς πληρωμή.
 Για περισσότερες διευκρινήσεις ,τα μέλη της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μπορούν
να επικοινωνούν με την Γραμματεία της ΄Ενωσης στο τηλ.2821092306  καθημερινά εργάσιμες ώρες και ημέρες

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: