Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Οι τράπεζες μυαλό δεν βάζουν...οι καταναλωτές τις καλούν να συμμορθωθούν με τον Κώδικα Δεοντολογίας


Μεγάλη απογοήτευση σπείρουν οι τράπεζες στους καταναλωτές, αλλά και στις Ενώσεις Καταναλωτών , με την τακτική που συνεχίζουν να εφαρμόζουν, τίποτα δεν τους δίδαξε το παρελθόν...παρα ταύτα επειδή η χαμηλή ρευστότητα των νοικοκυριών, εξακολουθεί μαζί με τις καταχρηστικές απαιτήσεις των τραπεζών να μαστίζει την καθημερινότητα των πολιτών, οι καταναλωτές καταγγέλουν ότι οι προτάσεις για διευθέτηση του χρέους τους, που λαμβάνουν από τις τράπεζες, είναι αόριστες, αδιαφανείς, συχνά προσωρινές, μη ρεαλιστικές και βιώσιμες για τον οφειλέτη. Ένεκα τούτου.η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,καλεί τους καταναλωτές να μην αποδέχονται προτάσεις, οι οποίες δεν είναι σαφείς και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του κώδικα δεοντολογίας και να ζητούν το σχέδιο της σύμβασης και ενδεικτικό πίνακα μηνιαίων δόσεων, ώστε να συμβουλεύονται τις ενώσεις καταναλωτών. Για παράδειγμα οι προτάσεις των τραπεζών είναι : Δεν αναφέρουν 1)Στην προτεινόμενη ρύθμιση το Συνολικό Επιτόκιο , π.χ. αναφέρουν επιτόκιο ΒΕΚ+0,60 Εισφορά ν.178 + περιθώριο 3,10% με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να αναρωτιέται εύλογα με ποιο επιτόκιο επιβαρύνεται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση προφορικά του ανέφεραν ότι περίπου το επιτόκιο είναι 8,60%, καθώς και ότι η μηνιαία δόση του δανείου ανά 3ετία θα προσαυξάνεται με επιπλέον 26,70 ευρώ. Στα στεγαστικά δανεια,σε ορισμένες περιπτώσεις πρότασης ρύθμισης το επιτόκιο αυξάνεται με την αύξηση του περιθωρίου της τράπεζας. 2) Απαιτούν εξασφαλίσεις, όπως την θέση εγγυητή ή την προσημείωση ακινήτου ακόμα και για μικρές οφειλές 5.000 -15.000 ευρώ. 3) Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή των απαντητικών επιστολών προς τους δανειολήπτες, η οποία υπερβαίνει την τετράμηνη προθεσμία που ορίζει ο κώδικας. 4)Δεν λαμβάνουν υπόψιν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης (π.χ. για μηνιαίο εισόδημα από σύνταξη 950 ευρώ και με σοβαρά προβλήματα υγείας, καταναλωτικό δάνειο, η τράπεζα ζητά δόση μηνιαία 640 ευρώ). 5)Οι τράπεζες δεν επιχειρούν να συνεργαστούν μεταξύ τους, ώστε να επιδιώξουν την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στις περιπτώσεις, που ο καταναλωτής έχει οφειλές σε περισσότερες τράπεζες. 6)Οι δανειολήπτες, προκειμένου να μη γίνουν ληξιπρόθεσμες οι δόσεις, αναγκάζονται να υπογράφουν συχνά ασύμφορες ρυθμίσεις προσωρινού χαρακτήρα για 1 - 3 έτη, καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό, χωρίς πρώτα να έχουν μελετήσει τους όρους και τις μελλοντικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. 7) Δεν χορηγείται σχέδιο σύμβασης και ενδεικτικός πίνακα αποπληρωμής, πριν υπογράψει ο καταναλωτής, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αναγκάζονται να υπογράφουν τις συμβάσεις, σε καθεστώς αδιαφάνειας, χωρίς προηγουμένως να τις έχουν μελετήσει, αλλά και να συμβουλευθούν ενώσεις καταναλωτών ή το δικηγόρο τους. 8)_Η άρνηση των τραπεζών να παρέχουν γραπτά τις απαραίτητες πληροφορίες στους καταναλωτές και τους έντυπους όρους της σύμβασης ρύθμισης, πριν από τη σύναψή της, αποτελεί - ευθεία παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας. Επειδή όλα αυτά συμβαίνουν,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητά από τις ίδιες τις τράπεζες να συμμορθωθούν για να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να εφαρμοστεί ο κώδικας δεοντολογίας,τονίζοντας για μια ακόμα φορά 'οτι συμφέρον αμφοτέρων , (τραπεζών -καταναλωτών) είναι η ομαλοποίηση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού τοπίου, και αυστηρά προειδοποιεί ότι υπάρχει και ο γνωστός για όλους δρόμος της Δικαιοσύνης....

Δεν υπάρχουν σχόλια: