Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Παράνομη κατάσχεση Μισθού ,ή σύνταξης Απαντούμε με εξώδικη διαμαρτυρία

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΟΧΛΗΣΗ

Του ……………………………..           Πατρώνυμο

Aριθ,Ταυτότητας                        Α.Φ.Μ

Προς την Τράπεζα …………………

Κοιν .Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Πλατ.1866 Αρ.2 Χανιά ή email epkxan@ gmail.com

Κύριοι/ες

Σας γνωρίζω ότι την …………………………. Μηνός ……………………. Παρακρατήσατε παράνομα και καταχρηστικά τον μισθό μου / σύνταξη μου …………………………. Που ανέρχεται σε χρηματικό ποσό……………………
Όπως καταλαβαίνετε μου έχετε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης διότι το χρηματικό ποσό αυτό προορίζεται για καθαρά βιοποριστικούς λόγους .
Παρακαλώ όπως καταθέσετε το ποσό ( ολόκληρο) εντός 3 εργάσιμων ημερών στο λογαριασμό μου IBAN ……………………………………………………….
Επιφυλάσσομαι κάθε παντός νομίμου δικαιώματος μου
 Σας ενημερώνω ότι είμαι μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με αρ.Μητρώου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Χανιά.....


Ο ΑΙΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: