Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης :" Ένταξη ελεύθερου επαγγελματία, στο ν. Κατσέλη "


                                       ΔΕΛΤΙΟ      ΤΥΠΟΥ   22-07-2016                                                                                           

Προσωρινή Διαταγή  από το Ειρηνοδικείο Λασιθίου

Στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , απευθύνθηκε δανειολήπτης από την περιοχή του Δήμου  της Ιεράπετρας, χρεωμένος  σε μία τράπεζα , αλλά σε 5 δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού χρέωσης , 81.394 ευρώ, για να προστατεύσει τα  περιουσιακά του στοιχεία , από τα καταδιωκτικά μέτρα της τράπεζας, ρυθμίζοντας το χρέος του , βάσει του ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη),καθώς αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τις δόσεις των δανείων του, με την χρηματική ρευστότητα που διέθετε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών ,της οποίας ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της και η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης του ,  στον 3869/2010, καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία καταναλωτή , άγαμο, χωρίς παιδιά, ο οποίος  λόγω κρίσης  η απασχόληση του ως μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος έχει μειωθεί ,και το εισόδημά του, είναι σχεδόν μηδενικό.
Το Μηνιαίο  εισόδημα του, περίπου 200 ευρώ, το μήνα
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο δανειολήπτης είναι
  1.αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργιες και αγροτεμάχια με ελιές
  2.βοσκοτόπια.
Το Ειρηνοδικείο του Λασιθίου ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο δανειολήπτης, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του ,  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχειν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του  αιτούντος,
 3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του  δανειολήπτη ,μέχρι την συζήτηση  της κυρία αίτησης, κατά την ορισθείσα αρχικώς  δικάσιμο της 28-4-2017
 ,4)Ορίζει μηνιαία καταβολή 80 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστωτικές απαιτήσεις, έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας, είναι  σημαντική , για τον  υπερχρεωμένο Ελεύθερο Επαγγελματία, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο δανειολήπτης ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τον, στην εν λόγω νομοθεσία
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: