Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Ειρηνοδικείο της Νεαπόλεως, Προσωρινή Διαταγή, υπέρ δανειολήπτριας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   12-07-2016


Προσωρινή Διαταγή ,"ανάσας", για  την υπερχρεωμένη οικογένεια  από το Λασίθι , με την μητέρα  υπερχρεωμένη  ,σε μία  τράπεζα  με 7  τραπεζικά προϊόντα ( 4 ως οφειλέτρια  και σε 3 ως  εγγυήτρια)
συνολικό ποσό  χρέους 192.702,92 Ευρώ,
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,η σύζυγος αποφάσισε να ρυθμίσει τα χρέη της, με την ένταξή της   στον 3869/2010,καθώς λόγω συνθηκών οικονομικής ύφεσης και κρίσης αδυνατούσε πλέον να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι 548,63 ευρώ / μηνά από την σύνταξη της μητέρας, και από τον μισθό του πατέρα , ως εποχιακά εργαζόμενο ,  περίπου 860 ευρώ
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φθάνει κατά την δική της εκτίμηση, στο ποσό των 1.360,ευρώ περίπου,
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η δανειολήπτρια συζυγος, είναι
1.κύρια κατοικία ( 100% δική της) μονοκατοικία  172 ,47 τμ  κτίσμα του 1950 , κυριότητας της ίδιας 100%  σε οικόπεδο 127,83 τ.μ ,κυριότητας της ίδιας 100 %
2. ισόγειο 38,71 τμ από το 1900 , κυριότητας της ίδιας 100%, σε οικόπεδο 48,78 τ.μ ,κυριότητας της ίδιας  κατά  50%
3. αποθήκη 10 τ.μ από το 1900 ,κυριότητας της ίδιας 50% σε οικόπεδο 15 τμ , κυριότητας της ίδιας 50%
4. αποθήκη 14,96 τ.μ,  από το 1985 ,κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό 50%, σε οικόπεδο 40,50 τ.μ, κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό 50 %
5. οικόπεδο 50,14 τμ κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό  100%
6.αγροτεμάχια
συνολικά 3 αγροτεμάχια  - τα 2  μονοετής καλλιέργειάς ( 2.000 και 250 τ.μ) και 1 με ελιές  6000τ.μ  όλα κυριότητας της ίδιας  κατά ποσοστό100%
7.ένα  αυτοκίνητο  με κυριότητα 50 % με τον σύζυγο
Το Ειρηνοδικείο της Νεαπόλεως Λασιθίου ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  η δανειολήπτρια, πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχειν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της οφειλετριας, μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2017 .
 3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της δανειολήπτριας
 ,4)Ορίζει μηνιαία καταβολή 200 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο στις πιστωτικές απαιτήσεις, έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης
Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε  την τρίτεκνη μητέρα  ,στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως αυτός  τροποποιήθηκε,  η  Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική " ανάσα" για την υπερχρεωμένη οικογένεια , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: