Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Προσοχή: Δηλώστε και στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ την απώλεια της ταυτότητας

Γράφει:

   
Και στην εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε εκτός από την Αστυνομία και την τράπεζα του θα πρέπει να απευθυνθεί το συντομότερο δυνατό ο πολίτης σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 
 
Ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει για την απώλεια την εταιρία Τειρεσίας Α.Ε., συμπληρώνοντας το έντυπο «Αίτηση-Δήλωση Απώλειας Ταυτότητας/Διαβατηριου, το οποίο θα βρεί στην Ιστοσελίδα www.tiresias.gr, στα γραφεία της "Τειρεσίας" και στα καταστήματα των τραπεζών. Τα γραφεία της εταιρείας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες 8.30 π.μ. - 2.00 μ.μ., τηλ. 210-36.76.700, στην Αθήνα, οδός Μασσαλίας 1, ΤΚ 106 80 και στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας 1, ΤΚ 151 25. Το επόμενο βήμα είναι να ζητήσει και να φυλάξει προσεκτικά το αντίγραφο της «Δήλωσης Απώλειας ή Κλοπής» διότι αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κακόβουλα τα πιστοποιητικά του.
Λόγω της αύξησης των εγκληματικών ενεργειών που αφορούν την έκδοση δανείων και καρτών με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και την Τειρεσίας ΑΕ, να προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδιο και αφίσα), το οποίο θα αξιοποιήσουν οι τράπεζες αλλά και άλλοι φορείς με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Τι είναι η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ;
H ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ AE ιδρύθηκε από το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα. Τηρεί Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς στο οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα αθέτησης υποχρεώσεων (ΣΑΥ), υποθηκών-προσημειώσεων (ΣΥΠ) και χορηγήσεων δανείων/καρτών (ΣΣΧ) για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/97 πρόσβαση στο Αρχείο Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, προκειμένου να γνωρίζει εάν τηρούνται σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Μπορείτε να μάθετε τι στοιχεία τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά με εσάς συμπληρώνοντας μια αίτηση και καταθέτοντας την αυτοπροσώπως στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Στα "Συνημμένα αρχεία" δείτε αναλυτικά τις οδηγείες της ΕΕΤ για την περίπτωση κλοπής ή απώλειας Ταυτότητας/Διαβατηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: