Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "Δανειολήπτες προσοχή, έρχονται οι Διαταγές πληρωμής , από τις Τράπεζες"


 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 7-3-2016

   Οι τράπεζες ,εφαρμόζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας  της Ελλάδος, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και αφού έστειλαν  την δεύτερη πρόσκληση, προς τους δανειολήπτες και δεν έλαβαν απάντηση ,(ουσίας δεν τα βρήκαν) , εφαρμόζουν το τρίτο βήμα ,στέλνοντας εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης, απαιτώντας ολόκληρο το ποσό του δανείου, σε τακτή προθεσμία.
Το επόμενο βήμα είναι, να εκδώσουν δικαστική απόφαση που λέγεται διαταγή πληρωμής, κατά του δανειολήπτη.
  Δανειολήπτες, μη φοβάστε υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης,  
Εάν ο δανειολήπτης- οφειλέτης, κινηθεί αμέσως με άσκηση ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων, απομακρύνει τον κίνδυνο του πλειστηριασμού ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι  να  επικοινωνήσει άμεσα με την πλησιέστερη πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών,  η με δικηγόρο με επαρκείς γνώσεις κι εμπειρία,να μην χαθούν οι προθεσμίες.(15 εργάσιμες ημέρες)
 Με την  ανακοπή  και τα ασφαλιστικά μέτρα, αναχαιτίζεται η τράπεζα και ο οφειλέτης γλιτώνει, από τις προσημειώσεις , τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς , ενώ ταυτόχρονα μειώνονται και τα έξοδα ,με τα οποία θα τον επιβάρυνε η τράπεζα.
 Δανειολήπτες χρειάζεται προσοχή,  καθώς ,η διαταγή πληρωμής, εκδικάζεται από τον Δικαστή χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων (δανειολήπτη -τράπεζα) και χωρίς να προηγηθεί κλήση ή ενημέρωση του οφειλέτη, ο οποίος πρακτικά λαμβάνει γνώση μόνο, μετά την έκδοση και την επίδοσή της, εκ μέρους της τράπεζας.
Η άσκηση ανακοπής και ασφαλιστικών μέτρων, διαδικασία νομικής «άμυνας» ο οφειλέτης ,έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει πιθανή εκτέλεση κατά της περιουσίας του και να κερδίσει χρόνο, η διάρκεια του οποίου μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια.

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

  Ιωάννα Μελάκη


Δεν υπάρχουν σχόλια: