Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Πρώην έμπορος, με πολλές εμπορικές ιδιότητες στο παρελθόν, έσωσε τα περιουσιακά του στοιχεία"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 29/2 /2016
 Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.4/12/2015 Προσωρινή Διαταγή του, ένταξε στο ν.3869/2010, πρώην  έμπορο, με σωρεία εμπορικών δραστηριοτήτων (1)αντιπρόσωπος κινητής τηλεφωνίας 2)συνεργείο καθαρισμού 3) επιδιόρθωσης  υποδημάτων και δερματίνων ειδών, κατασκευής αντιγράφων κλειδιών και λιανικού εμπορίου χρωμάτων βερνικιών και λούστρων) όμως, συνέχιζε να πληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις ανελλιπώς ,όσο είχε την εμπορική ιδιότητα και παρά την οικονομική του  δυσκολία, συνεχίζει μέχρι σήμερα να πληρώνει τις δόσεις του, στις τράπεζες.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  πρόκειται για δανειολήπτη  33 ετών, έγγαμο , πατέρα ενός ανηλίκου τέκνου , με  σύζυγο , η οποία είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος .Ο ίδιος είναι χρεωμένος , σε δύο τράπεζες ,με το συνολικό ποσό των 315.120,78 ευρώ.
Εισοδήματα  που ο ίδιος  διαθέτει:Μοναδικό του εισόδημα  είναι ο μισθός της συζύγου του.
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδια διαθέτει: Διαμέρισμα έκτασης 119,50 τ.μ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο των Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 4/12/2015`,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:   α)Δέχεται την αίτηση 
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος (κατοικία ) δ)Ορίζει , την καταβολή μηνιαίων  δόσεων  καταβαλλομένων εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός  στις πιστώτριες  ως εξής:α) για χρονικό  διάστημα 24 μηνών, ποσόν 180 ευρώ, προς όλες τις πιστώτριες  του αιτούντος συμμέτρως κατανεμόμενο στις δανειακές υποχρεώσεις του β) από το μήνα Ιανουάριο του 2018  μέχρι την έκδοση  οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ποσόν 240 ευρώ.

   Για ενημέρωση , κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: