Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

«Κατά τη διάρκεια του γάμου μου, ο πρώην σύζυγός μου πήρε επαγγελματικό δάνειο στο οποίο με έβαλε εγγυήτρια. Τον πρώτο καιρό μετά το διαζύγιο εξυπηρετούσε κανονικά τις δόσεις του αλλά το τελευταίο διάστημα μ’ ενοχλούν καθημερινά oι εισπρακτικές και η τράπεζα επειδή δεν πληρώνει πια και οι απλήρωτες δόσεις έφτασαν τις έξι. Έχω ένα σπίτι (αυτό που μένω με τα παιδιά) στο όνομα μου, για το οποίο ακόμα πληρώνω το στεγαστικό. Εκείνος, πέραν του εξοπλισμού της δουλειάς του και του αυτοκινήτου του, δεν έχει άλλη περιουσία. Πόσο κινδυνεύω; Υπάρχει τρόπος να κάνω κάποια ένσταση και να απαλλαγώ από εγγυήτρια; Ευχαριστώ για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να μου δώσετε».
Απαντάει η δικηγόρος κυρία Κωνσταντίνα Αθανασίου
Καλησπέρα σας,
σύμφωνα με το άρθρο 851 Α. Κ, ο εγγυητής ευθύνεται για την έκταση, που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή, και ιδίως για τις συνέπειες του πταίσματος ή της υπερημερίας του πρωτοφειλέτη. Επομένως, εάν ο πρώην σύζυγος σας δεν εξυπηρετεί το δάνειο του, τότε το πιστωτικό ίδρυμα θα αναζητήσει τα χρήματα από εσάς, διότι αναλάβατε την ευθύνη απέναντι στο δανειστή ότι θα καταβληθεί η οφειλή.
Έχετε φυσικά το δικαίωμα να προβάλλετε την ένσταση διζήσεως (άρθρο 855 Α.Κ), σύμφωνα με τη οποία, ο εγγυητής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής, ωσότου ο δανειστής (η τράπεζα) επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη.
Δείτε σχετικά: Λίστα επιδομάτων Ελλήνων μονογονέωνΗ παραίτηση από την ένσταση διζήσεως, αποτελεί όμως συνήθη όρο τραπεζικών δανειακών συμβάσεων, στα πλαίσια των οποίων ο εγγυητής, ενόψει της ανάληψης του συνόλου των υποχρεώσεων του οφειλέτη, υποχρεώνεται να παραιτηθεί από το δικαίωμα της διζήσεως. Ο λόγος για τον οποίον οι Τράπεζες θέτουν αυτόν τον γενικό όρο, είναι η εξασφάλιση της απαίτησής τους, καθώς με την παραίτησή του από τα παραπάνω δικαιώματα, ο εγγυητής υπεισέρχεται ουσιαστικά στην θέση του πρωτοφειλέτη, ευθυνόμενος ακόμα και με την προσωπική του περιουσία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Τράπεζα εξασφαλίζει την ευχέρεια να στραφεί κατ’ επιλογή, είτε κατά του πρωτοφειλέτη είτε κατά του εγγυητή, ακόμα και με μέσα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 862 ΑΚ, που ορίζει πως ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή (τράπεζα) κατέστη αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη, τίθεται ο κανόνας της ελευθέρωσης του εγγυητή, ενώ η εφαρμογή αυτής της διάταξης δεν αποκλείεται από τυχόν, εκ των προτέρων, παραίτηση του εγγυητή από το κατ` άρθρο 855 ΑΚ δικαίωμα διζήσεως.
Οπότε πρέπει να ελέγξετε τη δανειακή σας σύμβαση και τους όρους, που έχετε υπογράψει και το κατά πόσο η Τράπεζα σας ενημέρωσε με πληρότητα για τα δικαιώματα σας. Πολλές φορές οι δανειακές συμβάσεις προσκρούουν στους γενικούς όρους συναλλαγών και κάποιοι όροι τους θεωρούνται καταχρηστικοί.
Θα σας συμβούλευα επίσης , αν και εφόσον έχετε όλες τις προϋποθέσεις, να ενταχτείτε ως εγγυήτρια στο νόμο 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προκειμένου να διασώσετε την κύρια κατοικία σας. Είναι ένας πολύ ευνοϊκός νόμος, ο οποίος θα σας προστατεύσει από οποιαδήποτε ενέργεια, από την πλευρά της τράπεζας, εναντίον της περιουσίας σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: