Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Οικογένεια αγρότη, έσωσε την περιουσία της, με Προσωρινή Διαταγή"


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 12 - 11 -2015


  Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, με την ημερ.27/05/2015 Προσωρινή Διαταγή του , έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα ,σε  Χανιώτικη οικογένεια,  κάνοντας δεκτό το αίτημα της , ορίζοντας  "μηδενικές καταβολές "για τον σύζυγο αγρότη  (εργαζόμενο στις Λαϊκές Αγορές), και την σύζυγο άνεργη , με επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται  για οικογένεια με δυο τέκνα  (τό ένα ανήλικο , το άλλο άνεργο ) χρεωμένη σε εφτά τράπεζες, συνολικής οφειλής 272.175,82  ευρώ.
  Εισοδήματα  που ο σύζυγος διαθέτει: 759,61 ευρώ ετησίως, από γεωργικό εισόδημα.
Εισοδήματα  που η σύζυγος  διαθέτει είναι: 430 ευρώ, από το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ
 Περιουσιακά στοιχεία που η οικογένεια    διαθέτει: α)Ο σύζυγος  4 αγροτεμάχια Ι.Χ κατά 50% με την σύζυγο και ένα αγροτικό όχημα β)Η σύζυγος ένα διαμέρισμα 90 τ.μ και δύο αγροτεμάχια Επίσης κατά  ένα Ι.Χ κατά 50% με την σύζυγο.
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο των Χανίων  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της οικογένειας , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ .27/ 05/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση περί χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων
γ)Απαγορεύει  κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος των αιτούντων.
δ)Ορίζει ,για την σύμμετρη  ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή από τον αιτούντα μηδενικών μηνιαίων δόσεων, και από την αιτούσα του ποσού  των εξήντα (60) ευρώ μηνιαίως (άρθρο 8 παρ.2 Ν.3969/2010) και για χρονικό διάστημα τριών ετών. ε)Ορίζει , για την προστασία της πρώτης και κύριας κατοικίας τους την καταβολή από τον αιτούντα, προνομιακά προς την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια του ποσού των εκατό  (100) ευρώ μηνιαίως  για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της τριετίας και μέχρι την συζήτηση της  κρινόμενης αίτησης,


  Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: