Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Κόκκινα Δάνεια "Προσέχουμε τι συμβάσεις υπογράφουμε"

Δελτίο  Τύπου  8/9/2015


  Επειδή  αυτό τον καιρό , υπάρχει μία μεγάλη έξαρση , ¨κόκκινων δανείων "στις τράπεζες , καθώς οι δανειολήπτες  βρίσκονται σε οικονομική  αδυναμία αντιμετώπισης των δανείων τους , και η πίεση  που τους ασκείται  με οποιοδήποτε τρόπο, είναι έντονη  για ρυθμίσεις, (λόγω ασταθούς πολιτικού πεδίου),  δείτε  τους δύο ουσιώδεις  τρόπους, που λειτουργούν  σήμερα οι Τράπεζες , για να  το δικό τους συμφέρον και ΜΟΝΟ , δανειολήπτες  ενημερωθείτε και αντισταθείτε.
Πρώτος τρόπος: Αφού οι Τράπεζες, επισημάνουν τρίμηνη καθυστέρηση ,στη καταβολή  των δόσεων του οποιονδήποτε  δανείου, αρχίζουν την έρευνα για την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη. Αν διαπιστώσουν ότι ο δανειολήπτης, διαθέτει ακίνητη περιουσία, με αγοραστικό ενδιαφέρον, αρχίζουν την παραγωγή διωκτικών μέτρων, (μονομερή κλείσιμο της σύμβασης, καταγγελία αυτής, έκδοση Διαταγής πληρωμής, κατάσχεση , πλειστηριασμό ) χωρίς να εξετάζουν το κοινωνικό " προφίλ "του δανειολήπτη, την αδυναμία ύπαρξης εισοδήματος, π.χ λόγω ανεργίας, ασθένειας κ.λ.π
Δεύτερος τρόπος ενέργειας:Για τον δανειολήπτη που δεν έχει ούτε εισόδημα από καμία πηγή, ούτε περιουσιακό στοιχείο, φανερή πίεση και εκβιασμό  του τύπου "Αν δεν έρθετε για ρύθμιση θα το καταγγείλουμε κλπ, κλπ" ή ελάτε να ρυθμίσουμε το δάνειο σας π.χ δύο χρόνια χωρίς τόκους, ή θα πληρώνετε μόνο τόκους κ.λ.π
 Προσοχή!!! δανειολήπτες  στα παρακάτω:
α) Ο στόχος των τραπεζών είναι η ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΉΣ, η οποία μαζί της ,απεμπολεί και πολλά νομικά σας δικαιώματα.
β) Να μην δέχεστε καμιά ρύθμιση ,αν δεν πάρετε αντίγραφο της σύμβασης  πρώτα και ΠΡΙΝ την υπογράψετε να πάτε στην πλησιέστερη  με σας πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών ,ή  στο δικηγόρο σας ,για  να εξετάσει εάν οι όροι που καλείστε να υπογράψετε, ενέχουν καταχρηστικότητα.
γ) Αν οι ρυθμίσεις δεν είναι στα οικονομικά  μέτρα σας ,δηλαδή  η αποπληρωμή των δανείων σας με βιώσιμο τρόπο,  με απλά λόγια "Μην ενθουσιάζεστε" οφείλετε να εξετάσετε τους βασικούς όρους π.χ  τόκο, επιμήκυνση χρόνου , μείωση δόσης  κ.α  να μην τις υπογράφετε.
δ)Αν σας πουν, δεν σας δίνουμε αντίγραφο και δεν μπορείτε να την πάρετε εκτός καταστήματος, εννοείται ότι δεν θα κάνετε δεύτερη σκέψη....
ε)Μην πάτε στις Τράπεζες για ρύθμιση "αδιάβαστοι", φορτωμένοι με αρνητικές σκέψεις, αλλά ούτε με άγχος απαλλαγής, χρειάζεται θετική και νηφάλια σκέψη, μα προ πάντων πάμε ενημερωμένοι τα των δικαιωμάτων μας
Σημείωση: Δάνεια έως 20.000 ευρώ, διαγράφονται ,βέβαια με  Δικαστική απόφαση
Στα σωρευτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προβλέπονται:
  • Ο δανειολήπτης να μη διαθέτει κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία.
  • Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεών του σε πιστωτικά ιδρύματα, δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ.
  • Το ύψος των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, περιλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων.
  • Τα πάσης φύσεως εισοδήματά του καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά.
  • Είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπέζης της Ελλάδος.
  • Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης ότι από την ψήφισή της ο όρος «υπερχρεωμένος» θα αφορά και χρέη προς την Εφορία, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αναφορικά με τις αλλαγές στον νόμο Κατσέλη και σχετικά με τις περιπτώσεις αναστολής της κατάσχεσης προβλέπεται ότι θα ανακαλείται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει αθροιστικά τρεις δόσεις.εάν ο δανειολήπτης  δεν έχει :
H Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: