Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Μέχρι στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 η αναγγελία απαίτησης

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Αναγγελία απαίτησης
δικαιούχου από ασφάλιση ζωής.
Ανακοινώνεται στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ότι δύνανται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία.   Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και την COMMERCIAL VALUE.
Η αναγγελία της απαίτησης μπορεί εναλλακτικά να γίνει  με τη συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας.
Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΝ καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλλονται όσοι έχουν ήδη αναγγείλει τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ζωής με βάση τις προηγηθείσες προσκλήσεις απαιτήσεων του Επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 και του Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 19ης Ιουνίου 2013 δεδομένου ότι οι προηγηθείσες αναγγελίες διατηρούν την ισχύ τους.
 
 
Αρχή Σελίδα δικαιούχων Τέλος
Διεύθυνση
Στοιχεία ασφαλιστηρίου
Συμπληρώστε "ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ" αν η απαίτησή σας προέρχεται από το συμβόλαιο. Αν προέρχεται από κάποια ζημιά που έχετε υποστεί αλλά δεν καλυφθήκατε, συμπληρώστε "ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ". Αν προέρχεται από κάποια αίτηση συμπληρώστε "ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: