Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

"Αφορά δανειολήπτες, που η υπόθεση τους βρίσκεται στο Δικαστήριο "


ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΝΕΟ του ν. 4336/2015

Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες (δανειολήπτες),ΜΕΛΗ της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,
  α)που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010  (Ν.Κατσέλη )και κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του τροποποιηθέντος νόμου,η υπόθεσή τους εκκρεμεί για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών ,από την υποβολή της αίτησης, χωρίς να έχει εκδικαστεί ή να έχει επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΄Ενωση ,καθώς θα πρέπει να προσκομισθούν στον φάκελλο τους στο Ειρηνοδικείο, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που απαιτούνται για υποβολή της αίτησης, ενώ ,όπως αναφέρεται στον ν. 4336/2015, τυχόν παράβαση της διάταξης και μη υποβολή επικαιροποιημένων στοιχείων, επιφέρει για τον οφειλέτη τις συνέπειες της μη ειλικρινούς δήλωσης και απώλεια προστασίας.
β)Με την παρ. 4 του άρθρου 2  του ν 4336/2015:
Υποχρεούνται όλοι οι οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010 ,που η υπόθεσή τους έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί πέραν μιας τριετίας από το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4336/2015, να υποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος, αίτηση για επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπόθεσής τους ,σε συντομότερη δικάσιμο.
Εάν δεν υποβληθεί σχετική αίτηση ,εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, η δικάσιμοι επαναπροσδιορίζονται αυτεπαγγέλτως, σε συντομότερη δικάσιμο, εντός τριετίας δηλ. 2018. Οι παραπάνω επαναπροσδιορισμοί δικασίμων γίνονται ατελώς για τον αιτούντα.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: