Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Δικαίωση πολύτεκνου συνταξιούχου , από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 21-07-2015

Ειρ.Ηρακλείου  : 

 Προσωρινή Διαταγή , και  διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων ,για πρώην αγρότη, νυν  μικρο συνταξιούχο , από το Ηράκλειο, εξέδωσε το εν λόγω Δικαστήριο.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται  για δανειολήπτη 66 ετών , έγγαμο, πατέρας τεσσάρων τέκνων ο εν λόγω δανειολήπτης  είναι χρεωμένος  σε τέσσερις Τράπεζες, συνολικού ποσού  χρέωσης 68.197,60 ευρώ
 Εισόδημα που o  δανειολήπτης διαθέτει : Διαθέτει 311,00 ευρώ, μηνιαίως από την σύνταξη
Περιουσιακά στοιχεία που ο δανειολήπτης  , διαθέτει
α)ισόγεια κατοικία 85  τ.μ ,κατά 50% κυριότητα β)οικόπεδο  480 ,00 τ.μ  γ)Αγροτεμάχια με 100 ρίζες ελιές 
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο  δανειολήπτης  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής , δεδομένου ότι τυγχάνει  μικροσυνταξιούχος σήμερα  που έχει  ήδη περιέλθει αν υπαίτια σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, λόγω των συνεχών μειώσεων του εισοδήματός του και της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης
2)Αποφασίζει προσωρινά  , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας του,
διατηρώντας   την πραγματική  και νομική κατάσταση της περιουσίας του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.(ημερ. συζήτησης της αίτησης έχει οριστεί , η 14 /3/2017)
3)Ορίζει, μηνιαία καταβολή δόσης 200,00 ευρώ
Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου  Κρήτης, για τον  εν λόγω δανειολήπτη  ,θεωρείται ευνοικότατη , είναι Προσωρινή Διαταγή της οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: