Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικονομική ανάσα ", για τρίτεκνο δανειολήπτη, από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  8-06-2015 

Ειρ.Ιεράπετρας  : Προσωρινή Διαταγή , (28-052015)  , για δανειολήπτη ,   από τις Μάλες  Ιεράπετρας Λασιθίου, επαγγέλματος  "Χωματουργικές Εργασίες ", η δε σύζυγος άνεργος ,με  τρία τέκνα  ,έχοντας συνολική οφειλή , 97.490,38 ευρώ, σε μία  Τράπεζα , έσωσε τα περιουσιακά του στοιχεία  , με μηνιαία καταβολή  90,00  ευρώ, μέχρι την έκδοση Οριστικής απόφασης

  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε ,από την αρχή, την στήριξη , την συμβουλευτική και οικονομοτεχνική καθοδήγηση ένταξης ,του μέλους της ,  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
  Πρόκειται για δανειολήπτη 58 χρονών, έγγαμο, πληγμένο το επάγγελμα του από την ύφεση και την κρίση, της Χώρας, "Χωματουργικές Εργασίες ", καθώς ο ίδιος  στην αίτηση του δηλώνει, πλήρη οικονομική αδυναμία για να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις.
 Εισόδημα: Ο μισθός  του  δανειολήπτη,ποσού 700,00 ευρώ, που δεν είναι ικανοποιητικός, για να αντιμετωπίσει τις βιοτικές ανάγκες της οικογένειας του , μια και έχει την οικονομική προστασία των δύο παιδιών του από τα τρία και την άνεργο σήμερα , λόγω κρίσης σύζυγο του.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, όπως  δηλώνεται στην αίτηση του ,φθάνει στο ποσό των 1.800 ευρώ , δέχεται την οικονομική συνδρομή συγγενών για να τα καταφέρει.

Περιουσιακά στοιχεία που η οικογένεια δανειοληπτών διαθέτει   είναι :
  Ο σύζυγος,
α)κατοικία  40,00 τ.μ ,κυριότητα  κατά 75%  που βρίσκεται στον Μαραθώνα Αττικής.
β)Αγροτεμάχιο  1 επιφάνειας 1.300 τ.μ μονοετούς καλλιέργειας  που βρίσκεται στον Μαραθώνα Αττικής.
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι δανειολήπτης  , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης του, στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής στον δανειολήπτη.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας ,του δανειολήπτη 
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
4)Ορίζει , την καταβολή  μηνιαίας δόσης 80  ευρώ, από 01-06-2015.
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: