Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "μηδενικές καταβολές" για συνταξιούχο δανειολήπτη, με αναπηρία "ΔΕΛΤΊΟ    ΤΎΠΟΥ  17-06-2015   


Ειρ.Ρεθύμνου   : Προσωρινή Διαταγή , και "μηδενικές καταβολές " για δανειολήπτη  υπερήλικα, με υψηλό ποσοστό αναπηρίας (85%),με ανεπάρκεια εισοδήματος (313 ευρώ), σώζοντας το σπίτι του, με ποσοστά ιδιοκτησίας 50%, ο οποίος συμμετέχει ως εγγυητής ,σε δάνειο σε μία Τράπεζα , συνολικού ποσού ύψους 59.983,54 ευρώ.Αλλά και για την σύζυγο του η οποία και εκείνη συμμετέχει ως εγγυήτρια άλλων δανείων,
σε τρις τράπεζες, συνολικού ποσού 141.909.54 ευρώ, υποβάλλοντας κοινή αίτηση, στο Δικαστήριο του Ρεθύμνου, ως σύζυγοι.
Επί της ουσίας της υπόθεσης ,και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται για δανειολήπτη υπερήλικα  81 ετών,έγγαμο ,με ένα τέκνο ενήλικο.Και η σύζυγος του συνταξιούχος , ηλικίας 69 ετών ,συμμετέχει ως εγγυήτρια, σε δάνεια , σε τρις τράπεζες, συνολικού ποσού 141.909.54 ευρώ.
 Μοναδικά εισοδήματα που έχουν, είναι οι συντάξεις τους , που είναι 313,00 ευρώ και
545,47 ευρώ αντίστοιχα, που δεν είναι ικανοποιητικά  ,για να αντιμετωπίσουν  τις βασικές  βιοτικές ανάγκες τους, αφού   ,κόστος διαβίωσης τους ,  όπως  δηλώνεται στην αίτηση τους ,φθάνει στο ποσό των 1000 ευρώ .
Περιουσιακά στοιχεία που οι  δανειολήπτες  διαθέτουν  είναι :
ο σύζυγος ,

α)κατοικία κατά 50% με την σύζυγο του
η σύζυγος,
α)κατοικία κατά 50% συνκυριότητα, με τον σύζυγο της
β)Ι.Χ αυτοκίνητο
Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι  δανειολήπτες  , πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους , στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα , της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής .
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας ,των  δανειοληπτών
την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
3)Ορίζει , για τον σύζυγο ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης "μηδενικές καταβολές",λόγω συνδρομής στο πρόσωπό του, εξαιρετικών περιστάσεων(υψηλό ποσοστό αναπηρίας και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών)
4)Υποχρεώνει, την σύζυγο η οποία μετέχει στην δανειοδότηση, ως εγγυήτρια, να καταβάλλει προς τους πιστωτές ,που αναφέρονται στην  αίτηση της, μηνιαίες δόσεις, συνολικού  ποσού ,ύψους  60,28 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Συμπερασματικά: Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου .θεωρείται ευνοικότατη , για τους ηλικιωμένους δανειολήπτες,οι οποίοι συμμετέχουν στην δανειοδότηση ως εγγυητές .
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   


 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: