Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Εξαπάτησαν τους δανειολήπτες οι Τράπεζες με το Ελβετικό Φράγκο

 Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ facebook
 
Δημοσιεύω την πρόταση που έκανα προσωπικά, απ' ευθείας χωρίς δικηγόρο, στην Τράπεζα Πειραιώς για την οποία και εισέπραξα ένα μεγαλοπρεπές ΄΄ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή''
Aξιότιμοι κύριοι
1. Δυνάμει της υπ’ αρ. ***********/****-04-2005 Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου η Τράπεζα σας (πρώην ΜΙLLENIUM BANK) μου χορήγησε δάνειο ύψους 105.000.00 € διάρκειας 360 μηνών με κυμαινόμενο επιτόκιο, κατά την υπογραφή της σύμβασης 2%, πλέον περιθωρίου 1,75% και εισφοράς Ν.128/75 0,12%, ετησίως.
2. Με την από ****-02-2007 Τροποποιητική Πράξη Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, το νόμισμα έκφρασης του δανείου έγινε αντί του ευρώ το ελβετικό φράγκο (CHF) και το επιτόκιο libor CHF 1M, πλέον περιθωρίου 1,10% και εισφοράς Ν.128/75 0,12%, ετησίως.
3. Στις 7-4-2014 υπέβαλλα γραπτό ενυπόγραφο αίτημα μετατροπής του κεφαλαίου σε € με ισοτιμία €/CHF ίση προς την ισοτιμία που ίσχυε κατά τη μετατροπή του δανείου σε CHF, δηλ. 1,6254 ή τουλάχιστον 1,6000 και επιστροφή στο τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο euribor ή ΕΚΤ. Την έγγραφή απάντησή σας την έλαβα τελικά στις 3- 6-2014, στην οποία σε μία μόνο γραμμή απορρίψατε το αίτημά μου, χωρίς κάποια άλλη εναλλακτική πρόταση.
Στο ανωτέρω γραπτό αίτημά μου, σας είχα επισημάνει τον κίνδυνο εκτίναξης της δόσης και της άληκτης οφειλής μου σε περίπτωση αποδέσμευσης της ισοτιμίας από το κατώτερο όριο του 1,20. Όπερ και εγένετο. Έτσι ισχύουν τα παρακάτω:
Κατά την ημερομηνία μετατροπής του δανείου το άληκτο κεφάλαιο ήταν 98.290,45 € και η μετατροπή έγινε με ισοτιμία 1€=1,6245 CHF περίπου.
Σήμερα, 10 χρόνια (από την αρχή του δανείου) μετά, έχοντας καταβάλει περίπου 60.000,00 € συνολικά σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις το άληκτο κεφάλαιο είναι (σύμφωνα με το τελευταίο statement Ιανουαρίου 2015) 123.325,49 CHF και αποτιμούμενο σε € είναι 123.325,49 € λόγω της κατάρρευσης της ισοτιμίας στο επίπεδο σήμερα 1€=1,000 CHF περίπου.
Δηλαδή δανείστηκα 105.000,00 €, έχω επιστρέψει σε 10 χρόνια 60.000,00 € (περίπου), και βρίσκομαι να χρωστάω 123.325,49 €, δηλ. 18.325,49 € περισσότερα απ’ όσα δανείστηκα!!
Εάν δε, θελήσω (είτε υποχρεωθώ) να καταβάλω το άληκτο κεφάλαιο, θα έχω καταβάλει συνολικά 123.325,49 € + 60.000,00 € = 183.325,49 € σε 10 έτη για αρχικό κεφάλαιο 105.000,00 €.!!, δηλ. με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 12%!!!
4. Από τον Απρίλιο του 2005 έως σήμερα, όντας συνεπέστατος πελάτης της τράπεζας δεν έχω καθυστερήσει ούτε για μία ημέρα οποιαδήποτε υποχρέωσή μου (δόση δανείου, εξόφληση πιστωτικής κάρτας).
5. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο (εμού του ιδίου συμπεριλαμβανομένου) δεν είχαν επίγνωση των κινδύνων του δανεισμού σε ξένο νόμισμα, καθώς τα δάνεια αυτά είναι προϊόντα επενδυτικού χαρτοφυλακίου συνδεδεμένα ευθέως με την αγορά συναλλάγματος (FX FOREX) ή υπόκεινται σε ειδικούς μηχανισμούς συναλλάγματος. Τους μηχανισμούς αυτούς, όπως γνωρίζετε, τους ρυθμίζει εν μέρει ο ν. 3371/2005, άρθρο 49 παρ.1, που αφορά στην εκπαίδευση και την επαγγελματική επάρκεια των τραπεζικών υπαλλήλων με σκοπό την ενημέρωση των δανειολειπτών για τους κινδύνους. Οι τράπεζες (της δικής σας συμπεριλαμβανομένης) παρουσίαζαν τα δάνεια αυτά ως ελκυστικά εξαιτίας του χαμηλού επιτοκίου και της σταθερής ισοτιμίας τα τελευταία χρόνια (2005-2007). Η πολιτική αυτή των τραπεζών είχε ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη χορήγηση δανείων σε ελβετικό φράγκο με μερική - ΑΝΕΠΑΡΚΗ ενημέρωση των δανειοληπτών για τους κινδύνους, καθώς είναι δάνεια 25-30 ετών χωρίς αντιστάθμιση συναλλαγματικού κίνδυνου, όπως στην περίπτωσή μου. Επίσης στις μεγάλες μεταβολές της ισοτιμίας δεν κάνατε τίποτε, αφού δεν ενημέρωσατε για τους εμφανείς κινδύνους και δεν κάνατε προτάσεις για την προστασία των πελατών σας, οι οποίοι προφανώς δεν είμαστε επενδυτές - θαμώνες της Wall Street αλλά απλοί καθημερινοί άνθρωποι.
6. Το εισόδημά μου έχει μειωθεί, όπως όλων σχεδόν των Ελλήνων, τα τελευταία 4 χρόνια τουλάχιστον 30%, με αποτέλεσμα τη δυσκολία εξυπηρέτησης του δανείου. Πλέον δε με την αποδέσμευση της ισοτιμίας από το κατώτατο όριο του 1,20, η οφειλή καθώς και η μηνιαία δόση (αποτιμούμενη σε € ) εκτινάχθηκε σε δυσθεώρητα ύψη και το δάνειο μου νομοτελειακά θα προστεθεί στα ήδη χιλιάδες ‘’κόκκινα δάνεια’’. Παρά λοιπόν το γραπτό αίτημά μου για διευθέτηση της οφειλής σε μη εξοντωτικά επίπεδα, όχι μόνο δεν κάνατε έστω μερικώς δεκτό το αίτημά μου, αλλά ούτε και μου προτείνατε οιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση προστασίας από την επέλευση του κινδύνου αυτού.
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ πολύ να εξετάσετε το ακόλουθο αίτημά μου:
Να γίνει μετατροπή του κεφαλαίου σε € με ισοτιμία €/CHF ίση προς την ισοτιμία που ίσχυε κατά τη μετατροπή του δανείου σε CHF, δηλ. 1,6254 ή τουλάχιστον 1,6000
Σε περίπτωση που το ανωτέρω αίτημα γίνει δεκτό δεσμεύομαι γραπτώς ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΩ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, και ειδικότερα:
1. Άμεση καταβολή του 80% του άληκτου κεφαλαίου σε €, όπως αυτό βέβαια θα διαμορφωθεί με εφαρμογή ισοτιμίας τουλάχιστον 1,6000, δηλ. σύμφωνα με το statement Ιανουαρίου 2015, (123.325,49 CHF /1.6000) x 80% = 61.662,75 €.
2. Για το υπόλοιπο του δανείου δηλ. (123.325,49 CHF /1.6000) x 20% = 15.415,69 €,
επιστροφή στο τρέχον κυμαινόμενο επιτόκιο euribor ή ΕΚΤ με αύξηση περιθωρίου (spread) από 1,10 στο 1,20 και μείωση της διάρκειας εξόφλησης στα 7 (από 30) έτη.
Δέχομαι επίσης τη χρέωση των τυχόν επιβαρύνσεων και διοικητικών εξόδων της τράπεζας για τη μετατροπή της σύμβασης.
Τέλος, σας αναφέρω ότι θα πρέπει να συνεκτιμήσετε ότι το υποθηκευμένο ακίνητο είναι η 1η κατοικία μου αλλά και το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο. Επίσης, κατά πόσο με συμφέρει να συνεχίσω να πληρώνω για τα επόμενα 20 χρόνια 700 ή 800 € μηνιαίως για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. στη Νίκαια, όταν με τα σημερινά δεδομένα με το ισόποσο ενοίκιο μπορεί κάποιος να ενοικιάσει αντίστοιχο διαμέρισμα στη Γλυφάδα ή στη Βούλα, ή στο Παλαιό Φάληρο.
Εκτιμώντας ότι η ανωτέρω λύση διασφαλίζει αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, αναμένω απάντησή σας ή εναλλακτική πρόταση (εκτός της επιμήκυνσης που τελικά αυξάνει ακόμα περισσότερο το κόστος του δανείου), το ταχύτερο δυνατό.
Εν ολίγοις, τους λέω: ένα σπίτι έχω όλο και όλο το οποίο δύσκολα θα εκπληστηριάσετε, πάρτε 60.000 cash (έχετε ήδη πάρει 60.0000 σε 10 χρόνια) και το υπόλοιπο 15.000 σε 7 χρόνια όμορφα και ωραία και τρώω πόρτα...
Όποιος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του με παρόμοιο αίτημα, καλή (καλύτερη από τη δική μου) τύχη.

1 σχόλιο:

Blogger είπε...

eToro is the ultimate forex trading platform for novice and advanced traders.