Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:Συμβουλές προς τους καταναλωτές -χρήστες υπηρεσιών σταθερής -κινητής τηλεφωνίας"


ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ         10-5-2015 


                      
"Βορβαδισμό" τηλεφωνημάτων,  από εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ,καταγγέλλουν οι καταναλωτές, ότι λαμβάνουν τον τελευταίο καιρό, από υπαλλήλους   τηλεφωνικών  εταιρειών  όπου για λογαριασμό των εργοδοτών τους, οι υπάλληλοι αυτοί και προκειμένου  να εξασφαλίσουν  αφενός  την διατήρηση παλαιών συνδρομητών ,για την εταιρεία που εργάζονται , προσφέρουν στους καταναναλωτές  ένα νέο πρόγραμμα , με «ευνοικότερους όρους" αφετέρου να προσελκύσουν νέους πελάτες .Πράγμα που πολλές φορές  οι καταναλωτές ,όταν τηλεφωνικά συνεναίσουν, μόλις λάβουν ν το λογαριασμό, αντιλαμβάνονται ότι παραπλανήθηκαν δυσαρασκετούν και προβαίνουν σε καταγγελίες.
  Τα παράπονα προς την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, είναι  πολλά και καθημερινά, με τους καταναλωτές να δηλώνουν ότι  παραπλανήθηκαν ή ότι έγιναν συνδρομητές  από την πίεση της στιγμής, και βασικά ότι πίστευαν ότι το "νέο πακέτο"που θα αγόραζαν θα ήταν προς το οικονομικό τους συμφέρον και μόνο.
 Και επειδή η ΄Ενωση Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών , με  οδηγίες και συμβουλές, αλλά και να τ εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον τω Δικαστηρίων είτε ομαδικά είτε ατομικά, αλλά και να παρεμβαίνει εξωδικαστικά ,συμβουλεύει τα μέλη της και μη.
Συμβουλές  προς τους   καταναλωτές -χρήστες υπηρεσιών σταθερής -κινητής τηλεφωνίας

  1)    Προσοχή, η πώληση τηλεφωνικών υπηρεσιών από απόσταση ,δεν είναι έγκυρη αν δε συνοδεύεται από έντυπη και ενυπόγραφη αίτηση !!!
22)Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης σύνδεσης, με έναν πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ,από απόσταση, αυτή είναι άκυρη, υπέρ του καταναλωτή, εάν πριν από τη σύναψή της, ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης κατά τις εμπορικές συναλλαγές.
3) καταναλωτές, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις  διαφημίσεις (τηλεοπτικές, έντυπες, ηλεκτρονικές) που αφορούν σε πακέτα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα.Καλύτερα οι αγορές μας να γίνονται κατευθείαν από τα καταστήματα του είδους, όπου ο ειδικός πωλητής θα μας δώσει τις πρέπουσες οδηγίες επί της υπηρεσίας όπου πρόκειται να αγοράσουμε.
Καταναλωτές  !!! Όταν επιλέγετε νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet, ενημερωθείτε σχετικά με:
 • Ποιες  υπηρεσίες , προσφέρει το οικονομικό πακέτο της επιλογής σας
 • Την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης
 • Το τέλος ενεργοποίησης και το τέλος αποσύνδεσης, στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης πριν την ημερομηνία λήξης.
 • Την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών
 • Το ελάχιστο κόστος και την ελάχιστη διάρκεια συνομιλίας σε μια κλήση
 • την ταχύτητα πρόσβασης στο Internet στα σημεία που σας ενδιαφέρει, π.χ., οικία. Για μέτρηση των χαρακτηριστικών της σύνδεσής σας με το Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων ΥΠΕΡΙΩΝ της ΕΕΤΤ στη διεύθυνση http://hyperiontest.gr
 • Κρατήστε την αίτηση, που έχετε υπογράψει και φέρει τη σφραγίδα και την ημερομηνία από το κατάστημα που την καταθέσατε. Αναζητήστε και διαβάστε προσεκτικά τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
 • Βεβαιωθείτε στον επόμενο λογαριασμό ότι η σύνδεσή σας λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας που έχετε επιλέξει.
Έλεγχος χρεώσεων στη σταθερή & κινητή τηλεφωνία 
 • Κυρίως για "έξυπνα" τηλέφωνα (smartphones): Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, τη δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης στο Internet, καθώς και για τις ισχύουσες χρεώσεις για την πρόσβαση και την ασύρματη μεταφορά δεδομένων, που εφαρμόζουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ενεργοποιήστε την υπηρεσία "ενημέρωση κατανάλωσης δωρεάν χρόνου ομιλίας ή όγκου δεδομένων". Εάν καταναλώσετε περισσότερο χρόνο ομιλίας ή όγκο δεδομένων από το πακέτο, που έχετε επιλέξει, ο πάροχος μπορεί να σας ενημερώσει με γραπτό μήνυμα για τις επιπλέον χρεώσεις ή να διακόψει προσωρινά τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
 • Επίσης, σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορείτε να ελέγχετε μόνοι σας το λογαριασμό σας πριν ακόμα καταναλωθεί η δωρεάν χρήση χρόνου και όγκου δεδομένων του οικονομικού σας πακέτου.
 • Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επιλέξτε τη φραγή εφόσον δεν χρησιμοποιείτε πολυμεσικές υπηρεσίες, όπως είναι οι κλήσεις προς πενταψήφιους αριθμούς (π.χ., 13ΧΧΧ, 15ΧΧΧ) ή προς άλλες υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας (π.χ., 901ΧΧΧΧ). Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση από κάθε πάροχο πολυμεσικών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €20 μηνιαίως (+ΦΠΑ) για συνδρομητικές υπηρεσίες. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξαιρούνται οι χρεώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, π.χ., τηλεπαιχνίδια.
 • Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε επιλεκτική φραγή εξερχόμενων κλήσεων, π.χ., διεθνείς συνδιαλέξεις.
 • Ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τον έλεγχο των αριθμών αυξημένης χρέωσης από τους ίδιους τους καταναλωτές διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr και
 •  Τέλος θα πρέπει να  γνωρίζετε ότι Απαγορεύεται να αποστέλλονται ή να παρέχονται στον καταναλωτή αγαθά ή υπηρεσίες, αντίστοιχα, χωρίς προηγούμενη σχετική παραγγελία του.
Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση  ¨Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης Πλατ.1866 αρ.2 , τηλ. 2821092666, 2821092306 καθημερινά: 9:00-14:00
Επίσης: στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 210-6151000

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: