Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : Αγρότης , χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ρύθμισε το χρέος του, με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  16-4-2015


Ειρ. Ιεράπετρας : Προσωρινή Διαταγή , (24-2-2015)  για  αγρότη οικογενειάρχη, από την Ιεράπετρα, έγγαμο, πατέρα δύο τέκνων, με συνολική οφειλή 37.878,42ευρώ,  σε  μία Τράπεζα, και με ορισθείσα    καταβολή   "80 Ευρώ , μηνιαία δόση", για την ικανοποίηση της απαίτησης της μοναδικής πιστώτριας Τράπεζας,  μέχρι την επανασυζήτηση  της αίτησης, η ημερομηνία  συζήτησης ,ορισθείσα ,η  24-02-2017.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,του δανειολήπτη μέλους  της,  στον 3869/2010, πρόκειται για   δανειολήπτη, η ο οποίος είναι αγρότης στο επάγγελμα  ,με μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα  1000,00 ευρώ.

 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
Μηνιαίο  εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι :1000,00 ευρώ .Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φθάνει κατά την δική της εκτίμηση, στα 800,00 ,ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι ο ίδιος:
Μόνο 'ενα Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας  Κρήτης ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο καταναλωτής δανειολήπτης , πληρεί   τις προϋποθέσεις υπαγωγής της, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής

2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη , μέχρι την επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής, ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης ,η   24η-02-2017

3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του , μέχρι την επανασυζήτηση της αίτησης.

4)Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως ,   80 ευρώ ,μέχρι την επανασυζήτηση της  προσωρινής διαταγής.
  
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε το μέλος της, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μία Προσωρινή Διαταγή, η οποία "ανακουφίζει " τον οικογενειάρχη δανειολήπτη, είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια του αγρότη, δέχτηκε την αίτηση  του  ,χορηγώντας του Προσωρινή Διαταγή με απανασυζήτηση της αίτησης.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  
 Ιωάννα Μελάκη 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: