Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Οι νέες κατηγορίες υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΓΑ

Οι νέες κατηγορίες υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΓΑ

Πέντε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμείο των αγροτών και 2 προαιρετικές αναμένεται να καθιερωθούν στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), από την 1 Ιανουαρίου 2012.
Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται, η 6η και η 7η ασφαλιστική κατηγορία θα είναι προαιρετικές, δηλαδή θα μπορεί να τις επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος που επιθυμεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά με το αντίστοιχο αντίτιμο, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, καθώς ο κάθε ασφαλισμένος εντασόταν υποχρεωτικά στην κατηγορία που αντιστοιχούσε, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι από το 1998, ισχύει η υποχρεωτική καταβολή των αναλογουσών εισφορών προς τον Οργανισμό, με ανταποδοτικό τρόπο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερες εισφορές έχει την δυνατότητα να πληρώνει ο αγρότης, τόσο υψηλότερη σύνταξη θα πάρει με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.

Η διαφορά είναι ότι πλέον οι αγρότες μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν ανώτερη ή κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία απ’ αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά.

Το 2012, που θα είναι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής της ρύθμισης, η μετάταξη στην αμέσως επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα πραγματοποιείται, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος ασφάλισης, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πλεονάζοντα έτη ασφάλισης σε κάθε κατηγορία.

Αναλυτικά, για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών προβλέπεται:

Η κύρια σύνταξη συνίσταται στο 2% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος ασφάλισης (θεωρείται πλήρες έτος ο χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των 6 μηνών)
Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον/τη σύζυγο, αρκεί αυτός να μη συνταξιοδοτείται από καμία πηγή και να μην εργάζεται
Το επίδομα συζύγου είναι το 10% του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Η σύνταξη προσαυξάνεται επίσης με επίδομα παιδιών: 8% για το πρώτο, 10% για το δεύτερο, 12% για το τρίτο και πάνω, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας
Στο ανωτέρω ποσό (κύρια + επικουρική + οικογενειακά επιδόματα) προστίθεται και η βασική σύνταξη του ΟΓΑ, η οποία είναι συγκεκριμένο ποσό, που μειώνεται σταδιακά από το 2003 κατά 4% ετησίως αρχίζοντας από 32% και μηδενίζεται το έτος 2027

Δεν υπάρχουν σχόλια: