Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις για αποφυλάκιση όσων οφείλουν χρηματική ποινή

Διευκρινίσεις ως προς τη νομοθετική ρύθμιση Καστανίδη, που προβλέπει την αποφυλάκιση των κρατουμένων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ, παρέχει με εγκύκλιό του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ.

Μπόμπολης.

Τονίζει ότι η ευνοϊκή πρόβλεψη ισχύει και για αποφάσεις που εκδίδονται μετά την ισχύ του νόμου, αφού ο νομοθέτης δεν επιθυμεί πλέον να εισπράττονται τα δικαστικά έξοδα και η χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ με κράτηση του καταδικασθέντος. Οσοι, δηλαδή, καταδικάστηκαν μετά την ισχύ του νόμου 3904/2010 (23 Δεκεμβρίου 2010) δεν φυλακίζονται, όμως στις περιπτώσεις αυτές το πόσο θα εισπράττεται με άλλο τρόπο, είτε με βεβαίωσή του στην Εφορία είτε με κατάσχεση της περιουσίας του. Το ίδιο ισχύει και όταν επιβάλλεται με τη δικαστική απόφαση φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ και στη συνέχεια χορηγείται αναστολή στην ποινή φυλάκισης.

Οσον αφορά τις περιπτώσεις που οι καταδικασθέντες -κυρίως αλλοδαποί- δεν έχουν ΑΦΜ, που, όπως υπογραμμίζει ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, δεν είναι σπάνιες, εναπόκειται στον εισαγγελέα εκτέλεσης της ποινής να αποφασίσει εάν ο φάκελος θα τεθεί ή όχι προσωρινά στο αρχείο, λόγω αδυναμίας βεβαίωσης του χρέους στην αρμόδια Εφορία, μέχρις ότου υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για το τι πρέπει να γίνει.

Εφόσον υπάρχει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, η εκτέλεσή τους γίνεται κανονικά, δηλαδή εκτίεται η φυλάκιση και βεβαιώνεται η χρηματική ποινή.

Τέλος, η εγκύκλιος σημειώνει ότι δεν προβλέπεται «συγχώνευση» στα ποσά των εξόδων αλλά υπολογίζονται αθροιστικά. Το ποσό των 3.000 ευρώ αφορά τόσο το ύψος των εξόδων, όσο και της χρηματικής ποινής.
Β.ΦΩΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: