Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ : "Επιτέλους η ΔΕΗ Αποζημιώνει τους Καταναλωτές για Βλάβες των Ηλεκτρικών Συσκευών από τις Διακοπές της"


Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού συμφώνησε να καταβάλλει αποζημιώσεις στους καταναλωτές, για τις ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κουζίνες κ.λ.π) που καίγονται ή χαλάνε λόγω διακοπών του ρεύματος. Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατόπιν
παρεμβάσεων στην ΔΕΗ, της ΡΑΕ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, αλλά και της δημόσιας καταγγελίας της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ. Το ύψος της αποζημίωσης προς τους καταναλωτές, δεν έχει καθοριστεί ακόμα, μέλλεται να όμως καθοριστεί σύντομα. Η ΡΑΕ υποστηρίζει ότι η αποζημίωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 500 Ευρώ/καταναλωτή, ενώ η ΔΕΗ έχει προτείνει 300 Ευρώ για τις μονοφασικές συνδέσεις και 400 Ευρώ για τις τριφασικές
παροχές.
Προϋποθέσεις αποζημίωσης για τον καταναλωτή :
α) Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνει τη ΔΕΗ για το συμβάν εντός τεσσάρων ημερών και να υποβάλλει σχετική αίτηση, κοινοποιώντας την και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών.
β) Ο καταναλωτής υποχρεούται να θέσει επί δύο ημέρες στην διάθεση της ΔΕΗ τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, προς έλεγχο από την Τεχνική Υπηρεσία αυτής, πριν προβεί στην επισκευή αυτών.
γ) Η ΔΕΗ θα διερευνά τις αιτίες της βλάβης, που υπέστησαν οι συσκευές του καταναλωτή ενημερώνοντας και τον ίδιο τον καταναλωτή.
δ) Ο καταναλωτής οφείλει να αποδείξει με παραστατικό (απόδειξη παρ.υπηρεσιών), ηλεκτρολογικού συνεργείου, την βλάβη που υπέστη και να αιτιολογείται σαυτήν και να τεκμηριώνεται στο παραστατικό ότι η βλάβη περιήλθε, από ενδεχόμενη υπέρταση, αλλά και να αναγράφεται το κόστος αποκατάστασης των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών.
ε) Ο καταναλωτής θα υπογράφει δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία του υλικού του δικτύου της ΔΕΗ, και ότι το απαιτούμενο χρηματικό ποσό είναι εύλογο και αντίστοιχο με την ζημιά την οποία έχει υποστεί.
Η χρονική διάρκεια της αποζημίωσης από την ΔΕΗ στον καταναλωτή θα δίνεται εντός μηνός. Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, θεωρεί την κίνηση αυτή της ΔΕΗ, δέουσα, πρέπουσα και δίκαιη, διότι επιτέλους η ΔΕΗ, αναγνωρίζει τα διακαιώματα των καταναλωτών από τις βλαπτικές ενέργειες της, αναγνωρίζοντας την ζημιά προς τους καταναλωτές της χωρίς να παιτείται πλέον οι καταναλωτές, να εγείρουν δικαστικές αξιώσεις βάσει του Α.Κ. που αναφέρεται ρητά "ότι όποιος ζημιώνει τον άλλο υπαίτια έχει υπερχρέωση να τον αποζημιώσει".
Για περισσότερη ενημέρωση στα τηλέφωνα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ 2821092666 και 2821092306.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ 35
Ταχ.Δ/νση : Πλ.1866 Αρ.2
e-mail : epkxan@gmail.com
Τηλ.-Fax :2821092666-2821092306

Δεν υπάρχουν σχόλια: