Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Και οι εταιρίες θα ιδρύουν φροντιστήρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011
Τελευταία ενημέρωση: 07/01/2011 19:05
Web-Only

Το πράσινο φως στην ίδρυση φροντιστηρίων και από εταιρίες ανάβει ουσιαστικά το υπουργείο Παιδείας με την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.

Έτσι, επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας φροντιστηρίων - πέραν των φυσικών προσώπων - και σε εταιρίες, για λόγους εναρμόνισης του εσωτερικού δικαίου με την οδηγία 2006/123/ΕΚ με την οποία ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Για να μπορεί, όμως, ένα νομικό πρόσωπο να ιδρύσει φροντιστήριο στην Ελλάδα θα πρέπει σωρευτικά να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η έδρα να βρίσκεται σε χώρα - μέλος της ΕΕ

β) στους σκοπούς του καταστατικού του να περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών
εκπαίδευσης και

γ) να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: