Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Το μητρώο της εφορίας το «πρώτο σκαλί» του Taxisnet

Εγγραφή νέων χρηστών: Το μητρώο της εφορίας το «πρώτο σκαλί» του TaxisnetΕγγραφή νέων χρηστών: Το μητρώο της εφορίας το «πρώτο σκαλί» του TaxisnetΤη διαδικασία για εγγραφή νέου χρήστη στις υπηρεσίες του Taxisnet, καθορίζει το υπουργείο Οικονομικών, με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1178.
Οπως προβλέπει η εγκύκλιος, ο υποψήφιος νέος χρήστης του TaxisNet μεταβαίνει στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και ζητά την έγκριση της αίτησής του και μάλιστα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε του νομίμου εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων.

Το μόνο στοιχείο που απαιτείται είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο Μητρώο TAXIS.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανήλικο, αντίκλητο για τον κάτοικο εξωτερικού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ.

Για τα φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται, προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS.

Για τις μη εγκατεστημένες επιχειρήσεις της ΕΕ η διαδικασία θα ολοκληρώνεται απολύτως ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση Δ.Ο.Υ..

Για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα προσέρχεται ο νομίμως εκπροσωπών το Μη Φυσικό Πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS.

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει η ΠΟΛ 1178

Δεν υπάρχουν σχόλια: